Spørsmål og Svar

Kan småbarn danse?

Spørsmål:

Min semesteroppgave i musikk går ut på bl.a å peke på hvorfor det kan være problematisk å få aksept for dans i barnehage eller grunnskole på grunn av kulturelle og religiøst betinga holdninger. Hva sier Koranen og hvilke holdninger er det innenfor Islam til disse spørsmål? Kan dere opplyse meg litt om disse problemstillingene. På forhånd takk.
Linn


Svar:

Dans for barn i førskole og grunnskole burde ikke være noe problem, etter Islam. Koranen sier ingen ting om det, og jeg har heller ikke lest noe om det i annen islamsk litteratur.

Det kan nok tenkes at enkelte ut fra lokale kulturhensyn synes dans kan være litt «frivolt» selv for barn, med det får være deres problem.

Barn skal glede seg, leke og danse, til glad og positiv musikk, også i Islam (og hvorfor skulle de ikke det?).

20600cookie-checkKan småbarn danse?