Kort Nytt

Kurderne og Israel

Kilde: Financial Times, 24. august 2015.


«Israel har importert så mye som tre firedeler av sin olje fra Iraks halvautonome kurdiske nord, i de siste måneder ? Handlere og industrianalytikere har antydet at Israel kan få kurdisk olje til lavere pris ? Andre har antydet at dette er en måte for Israel å kanalisere finansiell støtte til kurderne ? båndene mellom Erbil (kurderne) og Israel går flere tiår tilbake, der begge finner felles grunn som ikke-arabiske, vestlig-allierte stater.»

28610cookie-checkKurderne og Israel