Iran

Kvinner med løvehjerte

Dette er en hyllest til kvinnene etter revolusjonen i Iran.


– Min grenseløse hyllest til kvinner i Iran! Fred med dere, respekterte søstre. Guds velsignelse over dere, kvinner med løvehjerte, som har frigjort Islam fra de fremmedes lenker.

Tapre og avholdte søstre! Dere kjempe side ved side med mennene, og sikret at Islam seiret. Med barn på armen fylte dere gatene. Dere forsvarte Islam i kraftfulle demonstrasjoner! Jeg deler stoltheten over deres tapre handlinger.

Dere gikk først i kampen, og oppmuntret mennene! Vi står alle i gjeld til dere, kvinner med løvehjerte.

Islam gjør menn og kvinner likverdige! Ja, egentlig viser Islam omsorg for kvinner på en måte som den ikke gjør for menn.

Kvinnene i vår revolusjonære bevegelse høstet større ære enn mennene! Kvinnene viste eget mot, og oppdro mennene til mot.

Kvinnene skal lære opp mennesker, slik Koranen selv gjør det. Et samfunn uten tapre kvinner til å oppdra menn, forfaller og går i oppløsning.

Kvinnene må være med å bestemme landets framtid! På samme måte som dere tok del i revolusjonen, ja, spilte en vesentlig rolle i den, må dere bygge seieren.

I Islams første tid gikk kvinner i krig sammen med menn. Kvinner og menn kjempet skulder ved skulder. Ja, kanskje var kvinnene først! Det hendte at barna ble drept i kampen. Men kvinnene fortsatte å kjempe.

Islam gir kvinner og menn rett til selvbestemmelse. Hele folket i Iran, menn og kvinner, må bygge landet.

Måtte Gud, Den allmektige, gi dere verdighet, helse, lykke og en sterk karakter og tro!

Fred være med dere, elskede og respekterte søstre!

Imam Khomeini

18150cookie-checkKvinner med løvehjerte