Iran

Nei til ny krig i Gulfen

Aviser og kommentatorer synes enige om at det nå går mot ny krig i Gulfen. Israel, eventuelt med støtte fra USA, vil bombe laboratorier der det utvikles kjernekraft i Iran.


Iran vil sikkert svare, med å bombe amerikanske og kanskje israelske mål. Stor uro med alvorlige krigshandlinger vil spre seg i hele regionen.

Bakgrunnen for et bombeangrep skal være den antakelse mange har om at Iran er i ferd med å lage kjernevåpen. Skjønt det finnes ingen bevis for det. For så vidt kan situasjonen minne om den før invasjonen av Irak, da USA bestemt hevdet at Saddam Hussain utviklet masseødeleggelsesvåpen. Han måtte stanses i dette, mente man. Og det legitimerte krigen. Saddam Hussain utviklet ikke slike våpen! Men da var krigen sluppet løs. Noe slikt kan skje i Iran også. Man tror Iran utvikler kjernevåpen, og starter krig, for senere å måtte erkjenne at Iran ikke utviklet slike våpen. Men krigen ble likevel et faktum.

Og la oss minne om dette, at det finnes ingen sikre bevis, og ingen ”smoking gun”, på at Iran er i ferd med å utvikle kjernevåpen. Iran nekter bestemt for at de gjør det, og sier kjernekraften er for fredelige formål. Å utvikle kjernekraft for sivile formål, er allment sett, en fastslått rett.

Ledere i Iran – hva uttrykker de selv til påstander om at landet utvikler kjernevåpen? De benekter det bestemt, men det kan kanskje være løgner? La oss likevel høre hva de sier! Og husk at temaet de snakker om, er avgjørende for krig og fred. Motparten, vestmaktene og Israel, slipper til hver dag med utredninger om hvor farlig det kjernefysiske programmet til Iran er. Her snakker iranske ledere.

Først, til dette med løgner. Irans president Ahmadinejad, har sagt: ”Jeg sier det igjen, vi trenger ikke atomvåpen. Fordi vi er ærlige og handler i henhold til loven, holder vi oss også til det vi sier. Vi er ikke løgnere.” (Dagbladet/Memo, 8. juni 2006.)

Og før det, samme presidenten: ”Vår religion forbyr oss å ha kjernefysiske våpen. Vår religiøse leder har forbudt dette ut ifra religiøs lov.” (Ahmadinejad, i Newsweek 28. september 2005.)

Ahmadinejad sa, i sin tale til i FNs Hovedforsamling, i 2005: ”Den islamske republikken Iran gjentar sin tidligere og gjentatte erklærte posisjon om at i samsvar med våre religiøse prinsipper, er det forbudt å utvikle kjernefysiske våpen.”

Så til Irans øverste lederen, Ayatollah Khamenei, som har det siste ord i alle saker av betydning i Iran: «Den iranske nasjonen har aldri søkt etter å skaffe seg kjernefysiske våpen, og vil aldri gjøre det. Den vil vise for verden at kjernefysiske våpen ikke er noen kilde til makt.» (International Herald Tribune, 25.-26. februar 2012.)

Khamenei har videre kalt det å ha kjernefysiske våpen, som en ideologisk og religiøs «synd». (Financial Times, 23. februar 2012.)

24110cookie-checkNei til ny krig i Gulfen