World

Nord-Korea: USA er ansvarlig for atomfaren

Det er USA som er ansvarlig for atomfaren. USAs president Trump har truet med å «utradere» Nord-Korea, det vil si ved å bombe landet sønder og sammen med atomvåpen. Den fiullstendige galskap! Men slik snakker leder og president hos Norges fremste allierte: USA! Og Norge er stort sett stilltiende til det. Norge blir medansvarlig i galskapen.

Atomnedrustning
Dette er det allmenne prisippet for atomnedrustning slik det en gang ble internasjonalt fastslått: Stater som har atomvåpen, skal ruste ned, med det mål å kvitte seg med de våpen. Og stater som ikke har atomvåpen, skal da heller ikke uvikle slike. Det var gjensidigheten i atomnedsrustningen. For ruster ikke de som har slike våpen ned, vil før eller senere land som ikke har slike våpen, forsøke å skaffe seg dem. Det er ren logikk.

Stormaktene videreutvikler atomvåpen
Stormaktene – og fremst bland dem USA – har fortsatt med å videreutvikle atomvåpen, og gjort dem mer anvendelig til faktisk å bli brukt! Slik står noen makter – og ikke minst USA, og Israel – med «taktiske» atomvåpen rettet inn mot mulige mål. Mens andre stater ikke skal kunne skaffe seg dem. Nå ser Nord-Korea ut til å lage atomvåpen, og USA vil – med egne atomvåpen – utradere landet. Amerikansk og imperialistisk galskap! Norges viktigste allierte står for det.

USA teppebombet Nord-Korea
Det er 64 år siden – under Korea-krigen – at USA teppebombet Nord-Korea; slapp helvete løs over landet med sine bombefly. Hovedstaden Pyongyang ble jevnet med jorda av amerikanske luftstyrker. Byer i Nord-Korea led større ødeleggelser en tyske og japanske byer som ble bombet under andre verdenskrig (kilde: Artikkelen i The Guardian Weekly, 13.08.2017, under.)

Og så sier man at befolkningen i Nord-Korea er «hjernevasket» fordi de står mot USA! De kan ha grunner for det.

Bruce Cumings artikkel om Nord-Korea Les mer .

Les også: www.koranen.no

90570cookie-checkNord-Korea: USA er ansvarlig for atomfaren