Spørsmål og Svar

Omskjæring av gutter

Spørsmål:

Salam aleikom. Hva sier Koranen om omskjæring av gutter? Handler det mer om kultur, hygienisk anbefaling, tradisjon, symbol osv. enn om at det er en lov?

Jeg tenker også på et barns integritet i forhold til sin egen kropp, og at gutter nå engang er skapt med forhud…

Hva kan et foreldrepar gjøre når de ikke er enige om omskjæring?


Svar:

Takk for spørsmål.

Koranen sier ingen ting om omskjæring av gutter. Det er også vanskelig å finne henvisninger til dette i hadith-litteraturen.

Omskjæring har denne bakgrunn: Gud inngikk i sin tid en pakt med Abraham og hans sønn Ismail (før Isak ble født). Bibelen omtaler dette slik: “Jeg oppretter en pakt mellom meg og deg og dine etterkommere fra slekt til slekt, en evig pakt.” (1. Mosebok, 7) Og videre: “Dette er den pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alle menn og gutter hos dere skal omskjæres.” (1. Mosebok, 10). Muslimer regnes som Abrahams etterkommere, og pakten skal da gjelde for dem.

Slik er omskjæring av gutter blitt en tradisjon. Men det er ikke lovpålagt, som en obligatorisk handling. Det er ikke nødvendig etter sharia. (The Concise Encyclopædia of Islam, London 1989.) Hverken guttebarn som fødes til Islam, eller gutter og menn som velger å bli muslimer, må altså omskjæres.

Hva gjør et foreldrepar når de ikke er enige om omskjæring? Diskuterer det litt til, blant annet med utgangspunkt i at det ikke er obligatorisk. Og er man fortsatt ikke enige, så går det vel an å vente, og se det an, og til slutt eventuelt la gutten få bestemme det selv?

I hvert fall: La det ikke bli til en stor familiekonflikt!

P.S. Og omskjæring av jenter og kvinner? Det er intet grunnlag for det i islam! (Selv om enkelte vil fremstille det slik). Tvert om: Ta vare på kropp og helse! Omskjæring av jenter og kvinner er kjønnslemlestelse.

Tenkningen er også forskjellig. Omskjæring av gutter har angivelig bakgrunn i en «pakt» med Gud (egentlig en bibelsk tradisjon). Men omskjæring av jenter? For å «verne» mot kvinnelig seksualitet! Egentlig et mannlig påfunn for å kontrollere kvinner. Det er uislamsk, og bygger kun på tradisjon. Det er ikke belegg for dette, hverken i koranen eller i hadith.

For øvrig, til omskjæring av gutter: Det er også en tradisjon på å anse det som sunt. Og ellers en «god» tradisjon. En stor del av guttebarn i for eksempel USA – uavhengig av tro – blir omskåret. (Se kart).

20770cookie-checkOmskjæring av gutter