Spørsmål og Svar

Palestina – Hva er historien bak konflikten?

Spørsmål:

Takk for fin side! Jeg har lært masse om Islam gjennom den, men er ikke muslim selv. Jeg sympatiserer med palestinere, og hadde nylig en diskusjon om hvorvidt Israels okkupasjon av Palestina er berettiget. Han jeg diskuterte med mener at Israel driver forsvarskrig, og har full rett til de palestinske landområdene. Jeg mente at Israel ikke hadde rett til de områdene, og at Israel er en okkupasjonsmakt.
Har du noen gode argumenter til neste gang vi diskuterer?


Svar:

Om Palestina har jeg skrevet mye på denne nettsiden. Du kan klikke deg inn å finne stoff, som svar på spørsmålet ditt også. Her vil jeg bare si dette:

Det er klart at du har rett! Israel er okkupasjonsmakt, både ut fra historiske og folkerettslige prinsipper. Historisk er landet palestinernes, de har vært det overveiende befolkningsflertallet, og har eid det aller meste av jorda, i århundreder.

Tanken om å kolonisere landet med jøder, og opprette en jødisk stat, er forholdsvis ny. Den ble formulert av den østerikske jøden Theodor Herzl, i boka "Jødestaten" i 1895, men ble lenge avvist av ledende jøder. Først under andre verdenskrig fikk den tanken vind i seilene.

Herzl ville flytte fattige jøder først. De skulle legge grunnlaget for at mer velstående "settlere" ville følge etter. Så skulle den jødiske staten opprettes. Den staten skulle bli del av "en festningsvoll for Europa mot Asia, en sivilisasjonens utpost mot barbariet". (Theodor Herzl: The Jewish State. London 1972, s. 30.)

Slik var tanken bak Israel. Theodor Herzl betegnes som Israels "åndelige far" i den israelske uavhengighetserklæringen (Israels "grunnlov") av 1948.

Der står det også at Israel "skal være åpen for jødisk immigrasjon og for å samle inn alle jøder i utlendighet". Slik var Israel fra første øyeblikk en kolonialistisk- eller settlerstat.

– På palestinernes jord! Og siden staten skulle være "jødisk", måtte palestinerne bort. De ble drevet vekk med vold og trusler om vold. Det står mye om dette her på hjemmesiden.

Det var den historiske siden. Så til den folkerettslige. Israel har tatt stadig mer land – og er, blant annet av FN, ansett som okkupantmakt.

FNs hovedforsamlingen har en rekke ganger uttrykt sin bekymring "for Israels fortsatte okkupasjon av arabiske områder". Hovedforsamlingen har bekreftet at Israels politikk med å endre den fysiske karakter eller befolkningsmessige sammensetning av "okkuperte områder" strider mot FNs charter. (Se f.eks. res. 2942, 3089 m.fl).

Så det er ingen tvil om dette: Israel er okkupantmakt!

Forsvarskrig

Hvem fører forsvarskrig? Selvsagt er det palestinerne. De ønsker å forsvare sitt land, og sikre fortsatt rett til det. De vil motvirke fordriving. Og de ønsker nasjonale rettigheter.

FNs hovedforsamling ser på palestinernesom kolonisert (når FN ikke fullt ut domineres av USA). Hovedforsamlingen har bekreftet "det rettmessige ved folkenes kamp for frigjøring fra kolonial og fremmed dominans og fremmed undertrykking med alle midler, inkludert væpnet kamp." De har i denne sammenhengen spesielt nevnt det palestinske folket. (Res. 3070).

Så stå på, Lin! Vær solidarisk med det palestinske folket.

20140cookie-checkPalestina – Hva er historien bak konflikten?