Spørsmål og Svar

Porno

Spørsmål:

Asslam!
Jeg vil gjerne stille deg en spørsmål. Har vi muslimer lov til å lage porno-sider? Jeg vet om en som gjør det, og han er pakistansk. Fint om du kan hjelpe meg, for jeg er litt forvirret.


Svar:

Nei, porno er nedrig og forbudt! Det er simpelt, nedverdigende og respektløs – mot både kvinne og mann. Porno strir mot vår verdighet som mennesker.

Det er forbudt å lage det, delta i det, tjene på det, bruke det. Porno har på et vis likhetstrekk med rusmidler. Og de er fra Satan.

20610cookie-checkPorno