Veiledninger

Prøvelser

Profeten sa:
      Den som tror er lik en vever plante, som bøyer seg når vinden tiltar og retter seg når blesten løyer. Om ulykken rammer, er han tålmodig mot Gud.
      Mens den vantro er lik et bartre, som holder seg stivt og rett og knekker når Gud vil.

Profeten sa:
      Den Gud vil godt, tynges med prøvelser.

Profeten sa:
      Mer motgang gir større belønning. Den Gud elsker settes på prøve og renses.

Folk fortalte:
      Om profeten møtte sorg eller død, pleide han å si: Inna lillahi wa inna ilaihi raje un!
      Det betyr: Vi tilhører Gud og vender tilbake til Ham.

Profeten fortalte:
      En troende mistet sitt barn.
      Gud forhørte seg hos englene og sa:
      Denne Min tjeners barn, hentet dere barnets liv?
      Ja, Herre, svarte englene.
      Gud spurte:
      Tok dere det mest elskede barnet?
      Englene bekreftet dette.
      Gud spurte:
      Hva sa Min tjener da?
      Englene svarte:
      Herre! Han æret Deg i samme stund. Han sa: Inna lillahi wa inna ilaihi raje un!
      Gud svarte:
      Vi skal reise et hus for ham i Paradis og kalle det Standhaftighetens hus.

Profeten sa:
      En muslim ser det gode i alt. Han er tålmodig i sykdom og vansker, for det kan følge velsignelse med.
      Og får han av glede og velstand, så takker han Gud for det.

Profeten sa:
      En muslim som er tålmodig i motgang, får tilgitt syndene sine.

16200cookie-checkPrøvelser