Iran

Ryddighet til Iran

Jeg er for en viss grad av ryddighet når det gjelder Iran. Vi påpeker negative ting, det er vår plikt og rett. Samtidig er det også lov å prøve å forstå ? ikke minst i en tid da sterke krefter vil bygge opp en opinion til støtte for et angrep på Iran, noe som kan resultere i en ny Golf-krig.


Masoud Azadeh i et angrep på meg iAftenposten, 17. desember, omtaler National Council of Resistace og Iran, NCRI, som en ?paraplyorganisasjon?. Alle med kunnskap om de faktiske forhold vet at NCRI ikke er annet enn et dekke for Folkets Mujahedin (MKO). Og MKO er slett ikke ?demokratisk?, som Azadeh påstår, men en kultliknende gruppe der lederne blir dyrket nærmest som guddommelige personer.

Nå må gruppen forlate Irak. Den samarbeidet nært med Saddam Hussain, og er ikke ønsket i landet. Noen medlemmer vil gjerne til Norge. Dette er noen enkle kjensgjerninger som må med, når forholdet til Iran vurderes.

21970cookie-checkRyddighet til Iran