Spørsmål og Svar

Spørsmål fra en vantro

Spørsmål:

Hei, jeg har noen spørsmål, som jeg gjerne vil du skal svare på.
1. Hvordan kan det ha seg at det foregår så mye «uislamsk» (tvangsekteskap, konemishandling, omskjæring, æresdrap osv.) i land der folk lever etter Koranen, ber flere ganger i døgnet og leser Koranen så mye som de gjør? Er det mulig å ta så feil av hva som står i Koranen? Hva er det de driver med? Kan de kalle seg muslimer? Jeg har sett flere av svarene du har gitt til andre spørsmål, der du sier at de eksemplene jeg nevner er uislamske.

2. Blir man på noen måte straffet, hvis man velger å ikke tro? Jeg er selv ateist, uten å kunne bevise om Gud finnes eller ikke. Der man ikke vet noe, har man vel lov til å tro?

Jeg tror at det ikke eksisterer noen Gud. Hvordan skal jeg kunne tro noe annet? Det finnes et virvar av religioner og tolkninger om hvorfor vi eksisterer, og hvordan alt rundt oss er blitt til. Jeg vil ikke binde meg fast i en teori, og bestemme meg for at «slik er det», når det jeg tror kanskje er feil. For VET man egentlig om det eksisterer en Gud? Og VET man at det som står i Koranen er Guds ord, og ikke oppdiktet av mennesker?

Kan en ateist straffes når det er de rundt en, som påvirker en? Om Gud finnes, burde han vel ha forståelse for dette? Jeg vet ikke hvor mange religioner og teorier det finnes om liv og eksistens, men det er ikke få. Og hva med andre solsystemer og universer? Sier Koranen noe om dette? Om mulig intelligent liv på andre planeter? Slik jeg ser det, er mennesket redd for det ukjente, og det føles sikkert både trygt og godt å ha en Gud å tro på. Foruten Paradis, osv. Jeg ser på det som ønsketenking, et anker når det er noe man ikke har svar på. Som «den store gåten om all eksistens».

3. Til slutt et spørsmål om forbudet mot svinekjøtt: Jeg leste om trikinene, men hva med kylling og salmonella? Eller andre dyr man kan bli syke av å spise?

Dette ble veldig mye, men jeg er så nysjerrig, og jeg diskuterer fryktelig mye med folk som mener at muslimer er «klin gærne», og er ute etter å gjøre Norge til et muslimsk land. Håper du kan svare meg på spørsmålene, det hadde vært til stor hjelp. På forhånd takk.


Svar:

Hei Heidi,

og takk for spørsmål!

1. Ja, mennesker gjør mye uislamsk! Også der de burde vite bedre! Slik har det vært, og er, i mange ENGINEr tro: Menneskene har ikke grepet troens kjerne.

De følger gamle tradisjoner og forestillinger, ofte peget av uvienskapelighet – og gjerne blandet med den nye troen. Slik overlever mye galt! Som det krever lang tid å rydde opp i.

Det gir dårlig bilde av Islam! Og andre religioner vi ser det samme i. Se på kristendommens historie, det har så visst vært mye rusk der også!

Eller ta ateistiske eller agnostiske livsanskuelser, de har likeledes gjort stor skade.

Men kast ikke barnet ut med barnevannet! I hvert fall ikke når det gjelder Islam. Islam kan bære på grunnleggende sannheter.

2. Islam sier at man blir straffet, om man velger ikke å tro. (Koranen 29,54) Valget er ditt! Og hvorfor er mennesket skapt? For å "dyrke Gud" – erkjenne Gud! – lærer Islam. Du veies i forhold til det.

Er det så vanskelig å tro? Se deg om! Og lytt til Koranens ord:

I skapelsen av himmel og jord, i skiftet mellom natt og dag, i skipet som seiler på havet med nyttig last for menneskene, i vannet Gud sender fra skyen som gir liv til den døde jorden så det vrimler av alle slags dyr, i vindenes veksling og drivende skyers bane mellom himmel og jord er det tegn for den som ser! (2,164)

Ja, det gjelder å se! Åpne sine øyne og forstå, at alt dette kan ikke ha skapt seg selv! Det må ligge en "skaperkraft" bak, en logikk og en mening, et opphav til – og en samler av – alt dette. En "designer", som er Gud!

Koranen er skarp i å karakterisere de som ikke tror:

De som ikke tror er lik slike som kalles, og bare oppfatter stemmen og et rop! Døve, stumme og blinde er de, og bruker ikke sin fornuft! (2,171)

Fornuft er til hjelp, for å erkjenne at Gud finnes!

Noen vil ha mer "bevis"! Skjønt det er fullt av Guds tegn rundt oss. De avviser fortsatt å tro. Koranen sier om dem:

Det finnes dem som venter at Gud og engler skal vise seg i skyen! Men den dagen det skjer, er alt avgjort og alle ting er tilbake hos Ham. (2, 210)

Ja, det kan godt hende at det finnes intelligent liv på andre planeter også! Koranen sier at Gud er Herre "over alle verdener" (1,1).

3. Om svinekjøtt: Vi vet ikke alle skadevirkninger ved det! Trikiner (mer aktuelt før) kan være bare èn. Gud har forbudt oss svinekjøtt, så da følger vi vel Hans bud?

19910cookie-checkSpørsmål fra en vantro