Kort Nytt

Svinekjøtt er ”fa´lig”, det!

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening, nr. 24, 2009.


?Grisens og menneskets kulturhistorie er tett sammenvevet. Gris ble holdt som husdyr i flere kulturer allerede for over 10 000 år , og på tross av religiøse tabuer er svin fortsatt den aller viktigste kjøttspise i hele verden (?)

Ikke bare kulturelt, men også medisinsk, har vi et dobbelt forhold til grisen. Svinekjøtt kan overføre flere alvorlige infeksjonssykdommet. Cysticerkose er for eksempel en av verdens vanligste årsaker til ervervet epilepsi, og den pågående svineinfluensaepidemien viser at selv mennesker som ikke spiser svinekjøtt, kan få sykdommer fra gris.?

23800cookie-checkSvinekjøtt er ”fa´lig”, det!