Kort Nytt

Tøv om ”det internasjonale samfunn”

Kilde: The Daily Telegraph, 9. februar 2012.


Kjære leser ? merk deg bruken av «det internasjonale samfunn» – som ofte er referanse, når USA og andre vestlige makter ønsker å foreta seg noe, gjerne i form av innblanding, og iblant også når det gjelder krig, til fordel for egne interesser. Da viser de gjerne til at «det internasjonale samfunn» støtter denne form for inngripen.

«Det internasjonale samfunn» er i virkeligheten disse aktuelle maktene selv, og deres nærmeste venner. Eventuelt, i tillegg: land som blir presset av de makter. Norge hører gjerne til.

Ta dette som eksempel: USA og vestlige makter fikk ikke støtte i FN for åpent å gripe inn i Syria. Russland og Kina la ned veto. Nå tenker USA, vestlige makter og deres allierte, å starte militære operasjoner i Syria, på egen hånd. Hva kalles de som griper inn? Jo ? «Det internasjonale samfunn»! (The Daily Telegraph, 9. februar 2012.)

Tenk: «Det internasjonale samfunn» – uten Russland og Kina! Og stater som står dem nær! Er det virkelig «det internasjonale samfunn»? Eller brukes dette fra USAs side ? «det internasjonale samfunn – for å rettferdiggjøre egen adferd?

24050cookie-checkTøv om ”det internasjonale samfunn”