Spørsmål og Svar

Tatoveringer og annet

Spørsmål: 

Assalamualaiqum! Jeg må si at jeg lærer masse av dine svar og lurer på følgende, så jeg håper du kan besvare:

  1. Er tatovering tillatt i Islam?
  2. Er napping av bryn greit/tillat i Islam for kvinner? Vennligst oppgi vers fra Koranen eller hadith som kan bevise svaret for å fortelle videre.
  3. Muslimenes hellige bok er Koranen- og det er den de skal tolke og følge. Deretter er det hadith. Men hvordan skal en vite om en hadith er sann/riktig eller falsk? Finnes det bevis på sånne hadith? Finnes det en samling?

Håper på et grundig svar:-)

Jazak Allah:-)


Svar:

Assalamualaiqum! Takk for din e-post med spørsmål.

  • Tatovering i Islam. Det står ikke noe om tatovering i Koranen. Da må vi kunne tenke selv. Et islamsk prinsipp er at om noe ikke er klart og entydig forbudt, så kan det anses som tillatt. Samtidig er det også slik i Islam at man ikke bare deler ting i to – at noe er forbudt og noe tillatt. Det som er forbudt kan være sterkt forbudt og svakere forbudt. Og ting som kan anses som tillatt kan være tillatt, men lite ønskelig; tillatt og OK; tillatt og veldig bra eller eventuelt påbudt. Hva så med tatovering? Det må føyes til at i islamsk tradisjon anses tatovering som lite ønskelig, og noen vil si forbudt. Min konklusjon etter skjønn: Tillatt, men lite ønskelig?
  • Napping av bryn og liknende. Koranen sier ikke noe om dette heller. I islamsk tradisjon har man brydd seg lite om det. Ingen sterkte hadith går mot det. Skjønn: Tillatt, og OK?
  • Hvordan vite om et hadith er sann/riktig eller falsk? Det er et godt spørsmål. Om et hadith ikke er i samsvar med Koranen, så er det sikkert falskt. Det finnes samlinger av hadither, som noen mener er riktige, andre falske. I de samlingene står det – ærlig talt – mye rart. Jeg tror det er klokt å ikke legge stor vekt på dem. Best å holde seg til Koranen! Og bruke fornuft i forhold til den.

Vennlig hilsen
Trond Ali (Red.)

87830cookie-checkTatoveringer og annet