Spørsmål og Svar

Tyrkisk mann stiller krav om min datter

Spørsmål:

Hei

Jeg ber dere om hjelp til hvordan dette skal kunne løses.

Jeg er gift med en muslim fra Tyrkia. Han er ennå ikke kommet hit, men får snart visum. Nå har han gitt meg et problem. Han sier at jeg må velge. Om jeg lar min tenårings jente på 16 år få ha guttebesøk på rommet, så vil han ikke komme. Han sier dette er helt imot hans kultur, og at det aldri kan aksepteres. Men når hun blir 18 år, mener han, kan hun gjøre som hun vil.

Han sier også at gutten heller ikke får komme inn i huset vårt. Jeg har to barn, begge jenter, med alder 12 og 16 år. Jeg har prøvd å ha et åpent hus slik at venner kan komme på besøk, og føle seg velkommen. Jeg opplevde det motsatte da jeg var liten, jeg tok nesten aldri noen med meg hjem. Jeg føler at de ikke gjør noe galt – min datter på 16 har aldri vært på fest, aldri vært i byen på kveldstid og heller nesten aldri vært på besøk borte om kvelden. Hun har nå fått en kjæreste. Hun er også på besøk hos han. Foreldrene hans er hjemme, og jeg henter henne kl. 22, senest 22.30. Jeg føler meg helt oppgitt.

Skal jeg måtte skille meg? Han ber meg om å la datteren min heller bo hos faren, for da kan hun jo ha besøk av kjæresten, eller han sier at hun kan ha besøk av kjæresten bare når hun er hos faren. Han sier at han selv skal være eneste mann i huset. Han mener jeg oppdrar datteren min til å bli løsaktig, og at jeg også vil virke løsaktig.

Jeg har snakket om sex med henne, og hun sier at de selvfølgelig ikke gjør slike ting. Jeg måtte bare spørre henne om det, men jeg stoler på at hun ikke har startet med slikt ennå. Hjelp! Må vi skilles, eller kan Koranen løse dette problemet? Finnes det noe i Koranen som kan løse det? Jeg kan jo ikke hive ut datteren min, til hun blir 18 år!

Jeg vil at barna mine alltid skal være trygge på at de har et hjem, samtidig som jeg også vil ha kontroll med de venner de tar med seg, og eventuelt en kjæreste, når den dagen er der.

Vennlig hilsen
Linda


Svar:

Hei, Linda

Jeg skal si min mening om det spørsmålet som du reiser. Jeg svarer deg som muslim. Dette er tankene mine:

Alder og ansvar for handlinger

1.) Islams lover og regler, om sex og liknende ting, gjelder for dem som er muslimer! Det fins lover og regler også for et islamsk samfunn, men de snakker vi ikke om nå.

2.) Jeg går ut fra at din datter ikke er muslim? Da gjelder i prinsippet dette, at din mann ikke kan stille krav til din datter om hvordan hun skal leve. Ja, selv om hun er muslim, kan han ikke diktere henne. Hun er et selvstendig individ.

3.) Din datter er fylt 16 år. Er det over myndighets alder? Da har hun ansvar for seg selv. Eller er det under myndighets alder ? da ligger det et ansvar på deg. Skjønt ansvar har vi alle, for å veilede og hjelpe hverandre, til å leve sømmelige og gode liv! Det er et allmenngyldig ansvar, men ikke et juridisk ansvar som gir en rett til å gripe inn.

4.) Hva er myndighets alder i islam? Jeg tror du vil få forskjellig svar, avhengig av hvem du spør. (Tradisjonelt vil mange si 15 år.) Og: Når er hun for eksempel ansvarlig for sine egne eiendeler, og kan ta hånd om dem? Koranen sier: ?Når hun når gifteferdig alder.? Og: ?Når hun anses moden for det.? (Koranen 4,6). Tradisjonelt er det ved puberteten.

5.) Altså, en konklusjon, mener jeg: Din mann tar feil når han sier din datter kan bestemme selv, når hun blir 18 år, men ikke når hun er 16. Samme regler gjelder i islam, for begge alderstrinn. Nok om det.

6.) Din mann synes å mene, at han skal bli den mannlige autoritet i hjemme, når han flytter inn. Det er en tradisjon på dét. Men han kan ikke stille forskjellige krav til din datter om hun er 16 eller 18 år. Og videre: Han kan heller ikke stille samme krav til henne om hun er muslim eller ikke-muslim, og kanskje knapt nok det: Han kan ikke stille krav til henne i det hele tatt, annet enn å veilede og råde henne. Den rollen må ha avfinne seg med.

Sex

7.) Så til spørsmålet om samvær mellom en ugift, mann og kvinne (gutt og jente). Og vi holder oss til islams regler: All sex utenfor ekteskapet, er ulovlig i islam. Det er ikke lov i islam, å ha ?kjærester? – når dette er forbundet med sex. Det er entydig og klart.

8.) Et annet prinsipp i islam, er dette: Når en handling (sex) i seg selv er forbudt, er også det som kan føre til den forbudte handling (det å være alene med sin ?kjæreste?) forbudt. Det kan bli et problem, for deg og din datter, sett med din manns øyne, om han flytter inn hos dere, og får en manns ansvar hjemme. Det blir også et problem for han. Det må finnes en løsning på dette.

9.) Jeg er enig med deg: Datteren din må være trygg på å ha et hjem! Hun må kunne ta med venner hjem, og det er venner som du har kontroll med! Det er bra. Slik må det fortsatt være.

Betydningen av lover

10.) Jeg tenker på en ting til: Islams lover er noe langt mer enn ?lover?: De er veiledning for et godt liv! De er hjelp til å leve riktig! Islams lover er veiledning og hjelp ? til å leve et liv i samsvar med menneskets natur; med det mennesket egentlig trenger, det som gir en dypere tilfredshet og glede enn det våre spontane impulser, kanskje, skulle kunne gi.

Kjærlighet er viktig i dette! Det virker som du har et godt forhold til din datter! Det skal du ta vare på. Vis ansvar for henne, og stell godt med henne! La henne så visst få føle, at hun har et varmt hjem! Vis tillit til henne. La dette være et viktig grunnlag i ditt liv. Det er et vesentlig prinsipp i islam, å ta vare på sin aller nærmeste familie.

Konklusjon

11.) Jeg synes at kjærlighet for din datter skal gå foran ekteskapet med din mann ? dersom det kommer til konflikt! Jeg håper det ikke skal komme til konflikt. Lag en ekteskapskontrakt med din mann, før han flytter inn hos dere, om å regulere det spørsmålet du reiser! Skriv ned hva dere blir enige om. Det skal være gjeldende for begge.

12.) I det skrivet mener jeg prinsipper over – om din datters selvsagte rett til å bo hjemme, og med de friheter du velger å gi henne – skal bli nedfelt. Han må akseptere dette. Han kommer fra en egen kultur, et annet land ? og må finne seg i hva tenkningen her er. Og spesielt burde dette kunne godtas, når prinsippene som over er nevnt, samsvarer med islam! Jeg foreslår en enkeskapskontrakt der det står skrevet at det er du som har hovedansvar for oppdragelse og veiledning av dine døtre. Det må han, i islam, kunne godta.

13.) Han må kunne tilpasse seg det. Vi håper han gjør dette! Og hvis ikke, tror jeg at nye problemer vil oppstå ? han vil stille nye forventninger og krav, etter hvert også til deg, og til andre, slike som samsvarer med tradisjonen hans der hjemme, i hjemlandet, men som vil skape problemer her hos oss. Han må kunne vise fleksibilitet! Noe han også bør gjøre, mener jeg, når det som over nevnt, er tillatt akseptabelt innenfor islamske rammer.

Vennlig hilsen
Red.

23780cookie-checkTyrkisk mann stiller krav om min datter