Iran

Vil USA angripe Iran?

Er det ikke nok med krigen i Irak, som koster USA millioner av dollar hver dag? Situasjonen nærmer seg kaos. Og ? rundt neste hjørne, etter et eventuelt valg ? mulighet for borgerkrig.


Saddam er borte ? flott! Men han kunne vært veltet på annet vis, slik som ledende europeiske stater hevdet. Det samme synet hadde FN.

Men USA vil ha det sin vei! Irak og andre land, skal omformes slik USA ønsker. Nå kan turen være kommet til Iran.

Iran ? uansett hva vi ellers måtte mene ? fører en selvstendig politikk! Iran står for uavhengighet, i forhold til de eksisterende maktblokker i verden. Ja, Iran – kan man si – står for en ny retning, ved å stole på egne krefter, basert på egen tradisjon, kultur og tro, og på dette grunnlag knyttet kontakter med andre, og motsette seg hegemonistiske stater.

– Som USA.

For USA vil dominere regionen, med Gulf-statene og Midt-Østen, og legge dem inn under sitt domene. USA skal herske og styre!

Ny-konservative

Det er en sterk fløy i amerikanske politikk, og de har vesentlig innflytelse på president Bush, som står for denne linjen. De kalles for de ?ny-konservative?. Ledende personer i denne gruppen er forsvarsminister Donald Rumsfeld, vise forsvarsminister Paul Wolfowitz, vise-president Dick Cheney og sentrale rådgivere som Richard Perle, Douglas Feith og andre.

De er frontkjempere i USAs aggressive politikk, om å ?omskape? Midtøsten, gjerne militært, og gjøre regionen slik de selv vil ha den.

Turen kan være kommet til Iran!

USA har brukt millioner av dollar på å undergrave styret i Iran. Mange kan fremme kritikk mot regimet, men innser likevel at iranerne får finne styreformen sin selv. Og faktum er, som de fleste observatører er enige om, at Iran har langt friere valg, og større folkelig oppslutning og deltakelse, enn de fleste andre land i Midtøsten! Tenk bare på Saudi-Arabia, Egypt, og andre viktige USA-allierte. De er diktaturer.

Penger brukes til å undergrave regimet, radio- og TV sendinger rettet mot Iran har samme mål. USA har allierte i det iranske samfunnet, og forsyner dem med penger og informasjoner.

USA samarbeider med en iransk gruppe, kalt Mojaheddin e-Khalq. Gruppen var tidligere alliert med Saddam, og fikk våpen og penger fra ham. De hadde baser på irakisk territorium, under Saddam, og hjalp Saddam med å slå ned folkelige opprør. De står fortsatt på USAs terrorliste. ? Men tas nå inn i ?varmen?, av USA, for å brukes mot styret i Iran.

USA har tidligere anført ?aksjoner? fra denne terrorgruppen, Mojaheddin, slik som: Bomber mot iranske institusjoner. Drap på tusener av iranere. Attentat mot iranske ledere. Gruppen motarbeider indre demokrati, undertrykker egen opposisjon og har en kult-liknende holdning til sine ledere.

Mojaheddin er en erklært terrorgruppe, men hører til blant de ?gode? terrorister, som USA bruker for sine mål.

Neste mål kan være Iran. Og angrepet kan komme snart!

USA forbereder angrep

USA har allerede har soldater i Iran, leser vi! De opererer strengt hemmelig, selvsagt, og prøver å skaffe informasjon, blant annet om iranske atomanlegg, som USA ? eventuelt sammen med Israel ? vil bombe.

USA er optimistiske, de tror at de ved å bombe mål i Iran skal skape nok uro til at folk velter regimet. Der kan de kanskje ta feil. Iranere kan diskutere politikkens retning i landet, men står fast, er det grunn til å tro, ved den islamske republikken. Om Irak er et problem for USA, etter invasjonen, blir Iran neppe noe mindre!

USA kan ? i første omgang, og sammen med Israel ? nøye seg med å bombe atomanlegg i Iran.

Ledende amerikanske talsmenn, og ? kvinner, har åpen gjort det klart at USA ikke vil akseptere at Iran utvikler atomvåpen.

Måtte vi slippe mer atomopprustning, atomtrusler og terrorbalanse! Men skal ikke atom-maktene ruste ned? Det er de, så vidt vi vet, pålagt av FN! Ingen nye stater skal skaffe seg atomvåpen, og eksisterende atommakter skal ruste ned. Men fokus er bare på truete stater, slik som Iran, som vil skaffe atomvåpen til avskrekning mot angrep ? og aldri mot atommakter, slike som Israel og USA, om at disse må begrense sine våpen.

Tvert om: USA utvikler nå åpent nye atomvåpen, såkalte taktiske atomvåpen, som de tenker å bruke ved fremtidige konflikter. Israel gjør det sannsynligvis også.

Da blir det hyklersk, selv å ruste opp med atomvåpen, men true med å angripe andre som vil det samme!

Igjen er det forskjell på amerikansk og europeisk politikk ? der USA vil krige mot Iran, mens Europa vil forhandle med dem. Her bør vi holde oss til Europa! Og motarbeide den amerikanske politikken.

Iran er torn i øyet

Men det er ikke bare eventuelt atomvåpen som er torn i øye for USA i forholdet til Iran, men Irans uavhengige, og for USA utfordrende, politikk.

Iran støtter for eksempel – palestinerne, fullt og helt! Iran godtar ikke de amerikanske ?fredsforslagene?, som alltid er til fordel for Israel, og skal skje på palestinernes bekostning. Å motarbeide disse ?fredsforslag?, og støtte palestinernes kamp mot okkupasjonen, blir av USA definert som ?terrorisme?. Iran blir en ?terrorstat?, og del av ?ondskapens akse?, som det heter. Eller det nye ?tyranniets utpost?. Iran motsetter seg ?fred? i Midtøsten, påstås det. Men det dreie seg om Israels ?fred?, påtvunget palestinerne.

USA og Israel står samlet mot Iran! Israel kan bli den som bomber. Det er utvilsomt planer for det.

Og de ny-konservative i Washington, som langt på vei styrer amerikansk utenrikspolitikk, har selv nære bånd til Israel. Wolfowitz, Perle, Feith og andre er sionistiske jøder, med sterk ideologisk tilknytning til Israel.

Perle var i sin tid medforfatter av en artikkel som hevdet at Israel ikke bør oppgi en kvadratcentimeter land til palestinerne, og at Israel bør bombe alle naboland Israel oppfatter som en trussel. Feith har talt for ytterligere å kolonisere Vestbredden og Gaza.

Det skjer en økende globalisering, det er sant, og folk og nasjoner blir avhengig av hverandre. Likevel bør land, også Iran, få anledning til å håndtere sine saker, i dialog og forståelse med andre, riktignok ? men uten å bli angrepet og bombet.

18130cookie-checkVil USA angripe Iran?