Kort Nytt

Alkohol dreper

Kilde: Klassekampen, 19. april 2011


– Alkoholen tar mer enn dobbelt så mange liv som trafikken. Statistikken viser at hvert år dør rundt 400 mennesker på grunn av alkohol, men om man regner med alle dødsfall mer alkohol spiller inn, blir tallet trolig mye høyere.

I tillegg kommer en rekke helseproblem og sosiale problem som følger av høyt alkoholforbruk.

23420cookie-checkAlkohol dreper