Verden

Amerikanske krigsforbrytelser i Vietnam

Røde Kors i Vietnam anslår at tre millioner vietnamesere er blitt påført helseskader av den gift (dioksin) som amerikanerne spredte over landet.


Vi kan minnes amerikanske krigsforbrytelser i Vietnam. Fra 1962 til 1971 sprøytet amerikanske styrker plantegift over 25 000 kvadratkilometer i det sentrale og sørlige Vietnam for å fjerne vegetasjon i jungelen og ødelegge avlinger som den vietnamesiske motstandsbevegelsen levde av. Fortsatt kan jord inneholde så mye giftstoff at det er en fare for lokalbefolkningen.

Røde Kors i Vietnam anslår at tre millioner vietnamesere er blitt påført helseskader av den gift (dioksin) som amerikanerne spredte over landet.

Spiste man fisk fra forurensete sjøer, kunne man dø av blod- og bensykdommer. Folk kunne ikke gå fordi det oppsto feil i bena. Hos gravide som fikk i seg giften, økte faren for misdannelser hos barnet. Dyr og planter som ble utsatt for giften, døde innen få dager.

Det anslås at 2 millioner hektar med skog og dyrket mark ble ødelagt av den amerikanske giften.

Først nå ? så mange år etter krigen ? har amerikanerne lovet, ved utenriksminister Hillary Clinton, å fjerne plantegiften. (Kilde: Aftenposten 12. august 2012. Avisa bruker for øvrig i artikkelen amerikanernes skjellsord på geriljaen; Vietcong, som nedsettende betyr «vietnamesisk kommunist».) Det er bakgrunn for å minnes noen av de amerikanske krigsforbrytelsene i Vietnam.

24810cookie-checkAmerikanske krigsforbrytelser i Vietnam