Spørsmål og Svar

Bønn, foreldre og ansvar

Spørsmål:

Hei, jeg er en 15 år gammel jente, som er usikker på veldig mye. La meg starte med å fortelle litt om meg selv.

Vel, jeg kommer fra et arabisk land, og snakker arabisk hjemme. Foreldrene mine har ikke lært meg det arabiske skriftspråket. De har heller ikke lært meg å be, og ikke noen vers fra Koranen.

I sommer begynte min søster å fortelle meg om hvor viktig det er at jeg lærer meg arabisk, og at å be er en plikt innenfor Islam. Hun fortalte meg også at jeg ikke kan skylde på foreldrene mine når det gjelder dette.

Så jeg har søkt på nettet, skrevet ned, og lært meg hvordan man ber. Etter skolestart hadde jeg ikke tid til å be. Lekselesing og fritidsaktivitet kom i veien. Jeg fikk ganske dårlig selvtillit, og ba og sa før jeg la meg, om hvor lei meg jeg var. Det verste var at jeg var den eneste som ba hjemme, og ingen minnet meg om det.

I den perioden jeg ba, følte jeg takknemlighet og glede, av en eller annen grunn. Jeg fikk plutselig tanker om familie, fremtiden min og slike viktige ting i livet. Og jeg var mye mer konsentrert. Jeg følte meg mye mer voksen også. Dette vil jeg ha tilbake!

Foreldrene mine er ikke gode muslimer, jeg prøver å snakke med dem og fortelle hvor viktig det er at de begynner å ta ansvar. Mammaen min har nettopp fylt 40, men hennes ytre tilsier en mye yngre alder.. Mammaen min ber aldri, og bruker heller ikke hijab, og hun skifter alltid emne når jeg tar opp slike tema. Faren min er vanskeligere. Han drikker (ganske sjeldent nå, men før drakk han ofte. Ikke hjemme.).

Lillebroren min snakker ganske dårlig arabisk. Og foreldrene mine har feilet igjen, ved ikke å lært han noe av det de lærte meg. Jeg føler ansvar, jeg føler at jeg må lære han å be, lære han vers fra koranen og lære han om å ta riktige handlinger for å bli et bedre menneske. Greia er at han ikke er den ENGINEn som lærer fort, tvert imot, han lærer svært sakte. Jeg har virkelig prøvd å lære han å be, men dette er ikke lett.. Det er virkelig hardt! Jeg har sagt ifra til foreldrene mine, flere ganger, om at de må lære han det.

I denne byen fins det ikke mange muslimer, og det er ingen moské – noe som er ganske synd, for hadde det vært en slik, så kunne han ha fått undervisning.

Ut i fra det du har leste nå, hva slags tanker får du? Kan du gi meg tips til hvordan jeg kan begynne å be igjen, motivasjon, og hvordan jeg skal prioritere det?

Og angående lillebroren min (jeg er veldig glad i han, og vil ikke at han skal havne i helvete, bare fordi de uansvarlige foreldrene mine ikke har gjort jobben sin).

Tusen takk for nettsiden, den har virkelig lært meg mye og gjort meg til et bedre menneske.


Svar:

Hei, det var hyggelig å høre fra deg!

Ut i fra det jeg har lest, hva slags tanker får jeg? Jeg tenker at du er en klok og fin person. Du er reflektert, og tenker, det er bra. Du vil gjerne gjøre riktige ting, det er fint. Du ønsker å holde deg nær Islam, flott.

I Islam legger man mye vekt på intensjoner, altså det som man gjerne vil gjøre. Du har mange gode intensjoner, mange tanker om å gjøre gode ting. Du skal bli belønnet for det.

Du lærte deg å be, så flott! Og gledet deg ved å gjøre det, fint. Men samtidig er det ikke så lett, å be som man gjerne burde, når det er mange ting å gjøre med lekselesing og fritidsaktiviteter, det vil mange forstå. Og mange vil kjenne seg igjen i det! Du skal slett ikke få «dårlig selvtillit» fordi du synes det er vanskelig å få tid til å be. Det er sikkert et problem for flere.

Hold fast ved det som jeg tenker, at du er en fin og klok person. Og når det gjelder dette med bønn: ja, det er viktig. Men vet du hva Koranens ord for bønn, nemlig salah, egentlig betyr? Så vidt jeg vet, har det opphav i noe som betyr «å være Allah (Gud) hengiven». Altså: Å ønske å være Allah nær, å bøye seg for Ham. Det er det viktige! Dine tanker og følelser er det det som er viktig. Eller, som det også heter i Koranen, at man skal ta taqwa for Allah, som betyr «å være Allah bevisst». Vi uttrykker det i bønnen, i kroppslige bevegelser. Men det viktigste er hva som er i ditt hjerte! At du vil ha et godt forhold til Allah.

Stopp opp og tenk på det «fem ganger om dagen», så er det kanskje også en bønn? Og ordene i bønnen kan du vel si? Da synes jeg du gjør noe som er godt. Og har du også tid til den tradisjonelle bønnen ? som uttrykk for «hengivelse til Allah», så er det jo veldig fint. I hvert fall når det ikke blir vanskelig. Jeg tror at Allah skal godta det.

Og da kommer jeg over til din lillebror. Så fint at du er glad i han? Og gjerne vil hjelpe han! Ta vare på det; Allah skal belønne deg. Din lillebror kommer absolutt ikke til helvete fordi han ikke har lært å be, eller liknende! Det er jeg ganske sikker på. Allah lærer oss at det ikke er ytre former og ritualer som er det viktigste; viktigst er det som er i våre hjerter! Et sted i Koranen står det også noe slikt som at: stakkars den som ber, men som ikke tar alvorlig på sine moralske plikter. Igjen: Erkjenn Allah/Gud! Tro på engler, profetene ? med Muhammed, som den siste, på Dommens dag og et liv etter dette. Gjør det gode, lev rett og riktig. En skal passe sine «moralske plikter». Da er man en god muslim. Og et godt og rettsindig menneske.

Du er 15 år! Så fint. Du finner sikkert en riktig vei for deg selv. Vær ikke redd og engstelig for det; Allah hjelper. Og så skal du heller ikke «overdrive»! Du skal leve i en verden med vansker og begrensninger. Og Koranen sier vi skal være «et balansert samfunn». Vi skal leve, anstendig og greit, i den verden som finnes.

Og så sier Koranen at vi skal «glede oss over de goder som Allah har gitt.» Så fint! Lev og vær glad! Og takk Allah for de gode ting som finnes. Ta dem til deg, du også! (På Allahs vei.)

Arabisk er det fint å kunne! Men det er vel ikke absolutt nødvendig, så jeg synes ikke du skal ta så alvorlig på dette. Og så til slutt, om foreldrene dine: Det er fint om vi kan prøve å respektere og være glad i våre foreldre! Det sier Koranen også. Alle kan ha sine problemer, kanskje også dine foreldre. Jeg skal ikke lande meg i det.

Takk igjen, for at du skrev til meg!

Hilsen
Red.

Til lesere: Hvis dere ikke ønsker at spørsmål, med svar, skal trykkes på denne siden, så vennligst si i fra om det. Samtidig tror vi at mange spørsmål og svar kanskje kan være til hjelp for flere. Hilsen red.

27540cookie-checkBønn, foreldre og ansvar