Samfunnsspørsmål

De selvinnlysende sannheter

Kjære Nina Karin Monsen. Jeg ser at avisene diskuterer dine utsagn om homofili, partnerskapslov og kunstig befruktning av lesbiske. Men kjære Nina Karin Monsen: Du har jo rett! I hele din grunnleggende holdning har du rett, om ekteskap, foreldre og barn.


Det forundrer meg at noen kan stille spørsmålstegn ved dette, som du så dyktig forfekter; at et barn hører en far og mor til, at barnet trenger både far og mor, og vil være psykologisk bundet til begge, og at familien ? med far og mor ? er den beste rammen å vokse opp i for barn.

Etter et skrekkelig ?kjør?, der homofile og deres allierte har overkjørt dette standpunktet, som er ? ja, en selvinnlysende sannhet ? er det deg de vil til livs med sine ?skjeive? tanker. Jeg er glad for at du holder fast ved dette selvinnlysende om barn, familie og oppvekst. At ditt syn er i samsvar med menneskerettighetene er det vel unødvendig å påpeke. Du fortjener så visst en blomst.

21610cookie-checkDe selvinnlysende sannheter