Samfunnsspørsmål

Min venn Johannes er “fundamentalist”

– Ja, jeg er vel en ?fundamentalist?. Det er min venn Johannes som sier dette. Han mistrives med diagnosen, men har likevel akseptert den, når den så ofte repeteres. Han er heller ikke så fornøyd med ?medisinen? – som er ?respekt? for den andres tro. I hvert fall ikke hvis det dreier seg om sekularisme.


Sekularisme er for Johannes, et farvel til det han lærte på skolen. Han blar opp i De ti bud. Der heter det, i utgaven han har: Du skal ikke drive hor! Og hor er all seksuell aktivitet utenom ekteskapet, slik det ble definert av Luther. Sekularisten ler av dette, sier Johannes og er bekymret for det. Han peker på konsekvensen det får: Seksuelle debyer ikke langt over barnealder, utroskap i halvparten av ekteskapene, og skilsmisser like hyppig, med frustrerte skilsmissebarn.

Og så de hyppige kjønnssykdommer! Den lette holdningen til seksualitet, mener Johannes, gjør at jenter nå sent på kvelden, ikke kan gå trygt i storbyens gater. Johannes liker heller ikke den alkoholbruken som ?hører til?, der hvor de sekulære ferdes. Den ?smitter? i den grad at lørdagsfyll nå preger livet, på kveldstid i de fleste større byer. Ja, er ikke hver tredje sykeseng i landet belagt av pasienter med alkoholrelaterte plager?

I gamle dager, sier Johannes, kunne barn fortsatt ville pleie sine gamle. Men så ?frie? er vi blitt at en moralsk utfordring rundt dette, mener han, er blitt lagt til side. ?Alle? vet nå, med sekularismen, at de gamle har det best på institusjon.

Han mener videre om vår ENGINE samfunn, at de er en tvilsom konstruksjon. Han ser dem som en variant av pyramidespillet, der noe hele tiden må settes inn, for at helheten ikke skal rakne. Økt forbruk, mer omsetting av varer, og flere materielle mål ? ja, nye falske ?guder?, mener han, holder samfunnet oppe. Og er den viktigste drivkraft. Da fins ingen plass for Gud, sier han. Gud kan få angå deg privat, og fortrinnsvis på helligdager. Ellers i uken, og i samfunnslivet, legger man Gud til side. På det viset er Johannes fundamentalist.

– Men Johannes, sier jeg, – det sekulære samfunnet Norge, er vel mer hyggelig enn som så? Har du glemt de andre verdier som du finner i samfunnet? Ser du ikke andre sider ved det, enn de du så fortørnet angriper?

Johannes gjør det. Men han kan også utvide kritikken, sier han, til flere sider ved det sekulære samfunn. – Sekularismen står i motstrid til Gud, mener han. ? Og leder oss bort fra Ham.

Johannes og Ali, en annen venn jeg har, finner hverandre i dette. De er uenige om mye, men har også noen krysningspunkter. ?Fundamentalisme?, mener de begge, er kanskje ikke så galt.

21580cookie-checkMin venn Johannes er “fundamentalist”