Spørsmål og Svar

Er muslimer en trussel?

Spørsmål:

En venn av meg som er kristen, er redd for at muslimer i Norge en dag vil gå til angrep på kristne. Hva skal en si til sånt? Jeg prøvde å si at det er paranoid tull, men trenger litt mer vektige argumenter.


Svar:

Hva "muslimer" kan gjøre med "kristne", og hva "kristne" kan gjøre med "muslimer", kan jeg ikke gå god for. Det finnes raringer i begge leire (også blant "muslimene"!). Jeg kan bare anføre hva Koranen sier.

De kristne er respektert

Koranen sier: "De som tror (muslimene), og de som er jøder, kristne og sabeere, ja alle som tror på Gud og Den siste dagen, og gjør det som er godt, vil få sin lønn fra Herren, og skal ikke frykte eller sørge." (2,62)

Moderasjon

Gud sier, til muslimene: "Dere skal være et moderat samfunn, som vitne for menneskene." (2,143)

Anstendighet

Gud sier: "Vær et samfunn som kaller til det gode, som forordner det som er rett, og forbyr det som er urett." (3,104)

Fredelig kappestrid

Gud sier, til muslimene i forhold til kristne og jøder: "Kappes om å gjøre det gode!" (2,148)

Fredelig sameksistens

Koranen sier: "Religion betyr for Gud (islam;) en forpliktelse til å leve i fred." (3,19)

Islams gyldne regel

Gud sier: "Gjengjeld ondt med det bedre." (23,96)

Med disse forordninger bør ikke muslimer og kristne ryke sammen!

Ikke pasifistisk

Samtidig er ikke islam pasifistisk. Islam motsetter seg undertrykking, aggresjon og urett.

Koranen sier: "Om Gud ikke brukte noen til å drive andre tilbake ville forfall herske på jorden." (2,251)

Rettmessig forsvar er tillatt! Ja, mer enn det: Noen ganger er det påkrevet å kjempe. Det skal skje på islamske prinsipper, i forsvar av anstendighet og rettferdighet.

Muslimer og kristne bør ikke kjempe mot hverandre!

20680cookie-checkEr muslimer en trussel?