Kort Nytt

Filmen om «Noah» i Norge

Nei, du møter ikke den virkelige Noa, profeten som bygde arken, i denne filmen! Tvert om er det en middels Hollywood-film med mye styr og effekter. Og uten den ydmykhet, Guds-søken og inderlighet som preget den virkelige Noa. Dette er spekulasjoner, action og show. Som en ateist (Darren Aronofsky, sekulær jøde) vil kunne gjøre det.

Vi lot oss villede av gode filmomtaler, og gikk for å se den. En «wonderful» film, ble det sagt (Financial Times April 4, 2014). Men ble skuffet, og fremvisningen før slutt. Dette var så visst, ikke Noa verdig. For å bli kjent med ham, må man gå andre veier. Filmen kan man la være.

26830cookie-checkFilmen om «Noah» i Norge