Samfunnsspørsmål

Finnes “akseptabel” terrorisme?

Vi kan tenke litt over ord. Situasjonen i Irak er utgangspunktet.

USA er i Irak som okkupasjonsmakt. Det er allment akseptert. USA (og England) har okkupert Irak. Det har også FN slått fast. Ordbruken er offisiell. Vi snakker – i akseptable vendinger – om okkupasjonsmakten.

Det er rart, dette med ord! Okkupasjon er et negativt ladet ord. Ingen støtter vanligvis en okkupant. Tvert om er det legitimt å kjempe mot den som okkuperer landet ditt. Slik har man alltid tenkt. Nå legitmeres okkupasjon.

– I hvert fall noen ENGINEr okkupasjon, slik som den i Irak. Man har fått inn et skille, i språkbruk og i vurderinger, mellom “rettmessig” og “urettmessig” okkupasjon. Det er interessant! Skal vi leke videre med ord? Hva med “terrorisme”? Som er et annet negativt ladet ord.

Finnes det “akseptabel” og “uakseptabel” terrorisme?

18750cookie-checkFinnes “akseptabel” terrorisme?