Samfunnsspørsmål

11. september og “krigen mot terror”

Det er to år siden 11. september-angrepene mot New York, og mot Pentagon, det militære hovedkvarteret i USA. Angrepene resulterte i USAs svar, i form av “krigen mot terror”. Har “krigen mot terror” ført fram?


Nei, den har gjort verden farligere. Det hevder menneskerettsorganisasjonen Amnesty International i sin årlige rapport. Den britiske avisa The Guardian (29.05.03) refererer organisasjonen slik:

"Den USA-ledete "krigen mot terror" har slett ikke gjort verden til et tryggere sted. Tvert om har den gjort den farligere ved å innskrenke menneskerettigheter, undergrave internasjonal lov og beskytte regjeringer mot kritisk granskning."

Amnesty peker på faren for at Irak går Afghanistans vei, uten seriøse tiltak for å bedre befolkningens liv.

USA og England blinkes ut og kritiseres for ikke å gi mistankte fanger en anstendig rettslig behandling.

18740cookie-check11. september og “krigen mot terror”