Spørsmål og Svar

Hvordan kommer man til Paradis? Frelse i Islam.

Spørsmål:

Jeg lurer på hvordan synet på frelse er i Islam? Det er litt viktig for vi har skoleprosjekt, så hvis dere kan svare med en gang er det fint.


Svar:

Det er et vanskelig spørsmål! Jeg vet nesten ikke om jeg tør å svare, for her er det nok forskjellige meninger. Mange er kanskje ikke enig i det jeg skriver.

For det første: Hvem som blir frelst, det vil si, som kommer til Paradiset, vet alene Gud! Ingen bør si om noen, at han eller hun blir "reddet" (frelses), og om andre at de går "tapt", for Gud er den eneste Dommer.

Men det finnes holdepunkter, eller veiledninger, for den som vil frelses. Og hvem ønsker seg ikke til Paradis? Ja, faktum er at Koranen er full av slike veiledninger.

Den er kanskje ikke helt entydig? Ta dette utsagnet: "Den som ønsker noe annet enn islam som sin religion, vil ikke få det godtatt, og i det neste livet skal han være blant taperne." (3,85)

Spørsmålet er hva "islam" betyr. Ordrett står det egentlig ‘Guds religion’. De aller fleste vil si det betyr tro på Den ene Gud, og på profeten Muhammad som Hans sendebud.

Ja, Koranen sier, med skape ord, at hver den som fornekter åpenbaringen og det Gud har sendt, med Sine budbringere, skal bli kastet i Ilden. (40,70-72)

Å tro, og følge profetenes lære, er avgjørende for å bli "frelst".

Men hva med dem som ikke har hørt om den siste profeten, Muhammad (fvmh), eller ikke har fått presentert hva han står for, på en god måte, finnes det ikke håp for dem? Jo, Koranen åpner for det.

Den sier: "De som tror (muslimene) og de som er jøder, kristne og sabèere, ja hver den som tror på Gud og Den siste dagen og gjør det som er rett, har lønn i vente hos sin Herre, og de skal ikke frykte eller sørge." (2,62)

Eller ta dette utsagnet: "Hver den som gir seg inn under Guds vilje og handler vel, han får sin lønn hos sin herre, og skal ikke frykte eller sørge." (2,112)

Hver skal dømmes ut fra sine egne forutsetninger, muslimer, jøder, kristne, etc. Men vi skal kappes om å gjøre det gode. Slik kan Koranen tolkes. (5,48)

Koranen sier videre, om de som har fått åpenbaringen: "De ble kun pålagt å tjene Gud og forbeholde religionen Ham, lik oppriktige søkere etter sannhet, holde bønnen og gi velferdsskatt. Det er rett religion." (98,5)

La oss holde oss til de kravene, og gjøre oss håp om Paradiset! For de beste av skapninger, sier Koranen, er de som "tror og lever rettskaffent" (98,7)

I Paradiset skal de være og bli. Slike er det som blir "frelst".

20480cookie-checkHvordan kommer man til Paradis? Frelse i Islam.