Kort Nytt

Irak og tortur

The Guardian 06.11.10


Britisk tortur
?Bare dager etter invasjonen i Irak, i mars 2003, krysset medlemmer av den britiske militære etterretning inn i landet fra Kuwait, for å opprette en virksomhet som skulle være i funksjon i det okkuperte landet i mer enn fem år, og være hyllet inn i hemmelighet i hele perioden. ? Mennene kom ?for å sette opp et forhørssenter der de skulle anvende slike teknikker som de hadde lært ? og sendt videre til andre elementer i den britiske hæren ??. Hundrevis av menn var innom sentret, som ble stengt mot slutten av 2008. ? I går reiste 222 av dem sak mot forsvarsministeriet med påstand om at de hadde vært utsatt for systematisk tortur i senteret.

?Nesten alle de tidligere innsatte anførte at de var blitt slått kraftig da de ble arrestert, oftest i sine hjem. Noen anførte at deres familiemedlemmer var blitt mishandlet, og i noen tilfeller skutt og drept, av soldater som arresterte dem. De fleste oppga at inventar ble ødelagt, og verdier stjålet. De fleste av de tidligere innsatte oppga at de på nytt ble slått under transporten, bak på lastebiler eller i helikoptre. De fleste av de tidligere innsatte oppga at de ved ankomsten til en britisk base, ble fotografert og undersøkt av en militær lege, som ikke brydde seg om deres skader.

Det forelå påstander om at ?59 av de innsatte hadde fått en hette trukket over hodet, 11 hadde fått elektrisk sjokk, 122 hadde fått sansedeprivasjon ved at de måtte bruke øreklokker, 52 var blitt nektet søvn, 160 med synsdeprivasjon inkludert 117 som var blitt påtvunget skylapper, 132 var blitt plassert i stressende stillinger, 39 måtte framstå nakne, og 18 påsto at innsatte ble holdt våkne av pornografiske DVD´er spilt på bærbare PC´er.?

Slike forhørsteknikker ?vil sannsynligvis føre til at mange av de overlevende skal bli påført betydelig psykologisk skade.?? (The Guardian 06.11.10)

USA og England godtok tortur
?Et uhyggelig bilde av USA og Englands rettmessig nærvær i Irak er blitt avslørt i en omfattende lekkasje av amerikanske dokumenter som gir detaljer om tortur, summariske henrettelser og krigsforbrytelser.?

De nye data viser ?hvordan amerikanske myndigheter avsto fra å undersøke hundrevis av rapporter om mishandling, tortur, voldtekter og også drap av irakisk politi og soldater, med en framferd som syntes systematisk, og vanligvis ikke medførte straff.?

?Den omfattende rapporten om mishandling av innsatte, ofte understøttet av medisinske bevis, beskrev fanger som var lenket sammen, og med bind for øynene, og som ble hengt oppe etter håndledd og ankler, og utsatt for pisking, slag, spark og elektriske sjokk. Seks rapporter slutter med den innsattes antatte død.? (The Guardian 23.10.10)

?Irakiske soldater torturerte fanger med etsende syre og kokende vann mens amerikansk befal så på. ?Ingen videre etterforskning nødvendig?, ifølge amerikanerne.? (Aftenposten 24.10.10)

23010cookie-checkIrak og tortur