Syria

Israel støtter opprørerne i Syria

Klassekampen har et viktig oppslag 27. desember med overskrift: «Israel pleier Assads fiender.» Det gjelder medisinsk pleie av opprørere, inkludert terrorister – mot Assad. Før de samme terroristene vender tilbake til slagmarken.

Men Israels engasjement er langt større, og fortsatt på opprørernes side. – Med andre som fører krig i Syria; aggressorer, inntrengere, undergravere.

Syrias representant til FN, Bashar Jaafari, bekjentgjorde under Sikkerhetsrådets møte, 19. desember, at fremmede staters militære offiserer og etterretningsagenter var anhold i Øst-Aleppo. De opererte med opprørsstyrker og terrorister. Agentene var fra Tyrkia, USA, Israel, Qatar, Saudi-Arabia, Jordan og Marokko. Ambassadøren oppga også deres navn. Og lovte å vise dem fram.

Israel var representert! Blant aggressorer som vil ødelegge Syria. Og egentlig er det ikke rart. Faller Syria, faller Hezbollah. Og neste mål blir Iran. Så skal palestinerne stå alene tilbake, uten noen seriøse til å hjelpe dem.

Syria under president Assad, Hezbollah og Iran – er de viktigste støttespillerne for Palestina! Palestina-venner bør støtte dem.


80690cookie-checkIsrael støtter opprørerne i Syria
Tags