Spørsmål og Svar

Kan en ikke-muslim å besøke Mekka eller Medina?

Spørsmål:

Er det mulig for en ikke-muslim å besøke Mekka eller Medina?


Svar:

Mekka og Medina er hellige byer som er forbeholdt muslimer.

20580cookie-checkKan en ikke-muslim å besøke Mekka eller Medina?