Samfunnsspørsmål

Klesdrakt er et religiøst påbud

Muslimer tror at Gud finnes! Gud har henvendt seg til menneskene gjennom Koranen. I praksis har Han latt profeten Muhammad (fred med ham) vise korrekt Islam.

Gud sier om Koranen, at den er "veiledning for dem som frykter Gud" (2,1)! Og om profeten Muhammad: "Den som lyder Sendebudet (Muhammad), lyder Gud!" (4,80).

I debatten om klesdrakt/hodetørkle for muslimske kvinner, blir dette viktig: Hva sier Koranen? Og hva sier profeten Muhammad?

Koranen sier at kvinner "ikke skal vise mer av det som kan være tiltrekkende, enn hva som (i anstendighet) kan være synlig, og feste sløret (hodetørklet) så det dekker brystene». (24,31)

Den sier at kvinner «skal svøpe om seg sitt ytterplagg, så de blir gjenkjent (som anstendige kvinner), og ikke blir sjenert». (33,59)

Guds påbud om kvinners kledning, blir ut fra dette:

Bare å vise hva som (i anstendighet) kan være synlig
Feste sløret (hodetørklet) så det dekker brystene
Svøpe om seg ytterplagg.

Dette er krav man bør fylle, om man vil holde seg til Guds pålegg.

Hva betyr formuleringen "hva som (i anstendighet) kan være synlig"? Tradisjonelle tolkere av Islam har i århundrer med dette ment: ansikt, hender og føtter. (Koranens Budskap, Stockholm 1998, s. 511.) Profeten Muhammad skal ha sagt det samme. (Koranens Budskap, s. 618.) Formuleringen "feste sløret (hodetørklet) så det dekker brystene", synes også ha innbakt at sløret (hodetørklet) skal være der.

Slik kler muslimske kvinner seg korrekt, som det er foreskrevet i Koranen, og påpekt av Profeten! (Skal de få lov til det av ikke-muslimer?)

Likevel skal vi huske, at det et er sømmelighet som er innholdet i påbudet. Kledningen er hjelp til det.

18710cookie-checkKlesdrakt er et religiøst påbud