Spørsmål og Svar

Kvinnesyn

Spørsmål:

Hei!

Vi trenger litt hjelp med å forstå kvinnesynet i Koranen og Hadith. Kunne dere ha fortalt litt om det?


Svar:

Hei,

Takk for spørsmål.

Kvinner og menn er skapt av «den samme substans», sier Koranen. (Kvinnen er altså ikke skapt av «mannens ribben», slik det står for eksempel i Bibelen.) Kvinner og menn er i skapelsen likeverdige, og har samme de rettigheter og plikter.

Samtidig er de ikke «like» – de er to vesener med enkelte ulikheter. Kvinner går for eksempel gravide, føder barn og blir mødre for barn. De har «oppgaver» i forhold til dette. Mens mannen kan ha andre «oppgaver», i forhold til kone og barn; oppgaver som kan diskuteres. Slik er vel egentlig «naturen».

Koranen gjenspeiler dette. (I såkalte «hadith», derimot er det mange tvilsomme utsagt, så bedre å se til Koranen.)

Mvh
Red.

91130cookie-checkKvinnesyn