Verden

Mens verden venter

Bildene sitter fortsatt på netthinnen – av sammenfalne bygninger i New York, av fortvilelse og død. Nye bilder kan komme til å festne seg, avhengig av hva USA nå gjør.


Om de første er dette å si: Handlingene bak kan ikke forsvares. Og de springer ikke ut av Islam. De er på ingen måte muslimer, de personer som har utført dem.

"Å drepe et uskyldig menneske," sier Koranen, "er som å drepe hele menneskeheten." Nå ble over 5000 drept. Det var en gedigen forbrytelse.

Ingen unnskyldning

Den kan på ingen måte unnskyldes ved massakre eller forbrytelser – der USA har vært involvert.

Som de mange overgrep mot palestinerne, med Israel som hovedansvarlig.

Palestinerne – et folk – er fordrevet. De er fratatt retten til sitt land. Hundretusener bor i flykningeleire, og har gjort det i femti år.

Man bør nok ha sett disse leirene, og livet der, for å forstå forbrytelsen bak.

Midtøstens land er blitt bombet, for å gjennomtvinge USAs vilje. Sør-Libanon ble rasert, i militære angrep fra Israel.

Invasjonen i 1982 kostet 17.500 mennesker livet, og USA støttet den.

Sharon, Israels statsminister, blir selv etterprøvet for krigsforbrytelsene i Sabra og Shatilla der 1800 palestinere ble massakrert.

For forbrytelser er forbrytelser, om de skjer her eller der.

De skjedde de i USA. I en monstrøs form.

USAs "svar"

Verden venter på USAs "svar". Og på de TV-bildene som det vil bringe.

Noen roper høyt på hevn. "Den mektige amerikanske nasjonen", heter det, "vil vite å slå tilbake". Krigsmaskinen står klar.

"God bless Amerika," sier Bush. Og vil starte hva han kaller et "korstog".

"Korstog"henspeiler på kristenhetens mobilisering, mot de fremmede, de andre.

Vi tror ikke på "kristenhetens" reaksjon. Og heller ikke på "hellig krig" – fra den andre, fra Talibans, side. Konflikten dreier seg ikke om det.

Ingen – fra noen side – må gjøre den til en religionskrig.

Konflikten er mellom humanitet og terror, menneskeverd og menneskeforakt. La den forbli dèt!

Men karakteren kan endre seg.

Utviklingen

Det avhenger av hva USA gjør.

* Blir det et storstilt, militært angrep, en maktdemonstrasjon fra USA, kan det kommer inn nye elementer, av den mektige som står mot den svake.

Det kan oppfattes som en ny front, av den priviligerte mot den underpriviligerte, stormakten mot et fattig land.

Da kan vi oppleve mot-vold, eller terror, flere steder i verden.

* Sendes styrker for å hente bin Laden, som er den hovedmistenkte, kan det like full bli en militær konfrontasjon, med samme resultat som over.

I stedet bør man vurdere dette:

Still bin Laden for en internasjonal domstol! Gjør det gjerne i et nøytralt land. Og med en islamsk meddommer, slik Taliban har åpnet for.

Det vil være en sivilisert handling. Og den vil styrke internasjonal rett. Hevnmotiv og såret stolthet settes til side, og man forholder seg etter konfliktens vesen.

Man tar brodden fra nye terroraksjoner. For hva kom vel ut av slike? Ingen gevinst kom de ansvarlige til del.

Så kan man vende seg mot Midtøsten, og andre steder. Der urett fortsatt består.

18450cookie-checkMens verden venter