Spørsmål og Svar

Skilsmisse i islam

Spørsmål:

Hei, jeg er en dame på 35 år og har vært separert i fire måneder nå. Etter norsk lov er forholdet vårt brutt etter et år, og i ett år nå har vi verken hatt kontakt eller levd under samme tak.

Spørsmålet mitt er som følgende: Om vi er skilt på norsk vis, må jeg da skilles på islamsk vis også? Når vi ikke har kontakt i det hele tatt?
Takk på forhånd.


Svar:

Takk for mail.

Dersom du giftet deg på islamsk vis også, så bør du nok også skille deg på islamsk vis. Men hva betyr dette, å skille seg på islamsk vis? Det må vi si noe om (under).

I ditt konkrete tilfelle vil jeg også tenke slik: Ditt forhold til mannen er i virkeligheten, og i alle praktiske henseender, avsluttet. Du har norsk lov som bekrefter dette. Da synes jeg dette er avgjort.

Skilsmisse i islam

Islam bekrefter det samme. Hva sier islam om skilsmisse? De lærde strides om det, men dette er noen punkter til spørsmålet:

– Skilsmisse kan bli erklært to ganger, og fortsatt bli trukket tilbake. (Koranen 2,229.)
– Etter tredje gangs erklæring er skilsmisse endelig.
– Det er lagt inn ventetid mellom de to erklæringer, så partene får tid til å tenke seg om og eventuelt til å forlikes. En mulig graviditet må også avklares.
– Blir skilsmissen endelig, skal partene skille lag. Og dette skal skje, sier Koranen, «på anstendig og vennlig vis». (2,229)

I Koranen er det mannen som gis rett til å ta dette initiativ, det heter at mannen er gitt et «fortrinn», (2,228), i tolkninger forklart ved mannens tradisjonelle ansvar for å underholde familien, han skal ha større forpliktelser og ansvar. Det er ikke alltid slik i dag! «Kvinner skal ha de samme rettigheter når det gjelder skilsmisse som dem mannen har», sier Koranen (2,228), med unntak av dette «fortrinn» (som kan være betinget i sosiale forhold?). Kvinner kan erklære, og få, skilsmisse som mannen, med vurdering av dette «fortrinn»!

Konkret om ditt tilfelle

Jeg oppfatter at du har «erklært» skilsmisse! Formelt og uformelt. I praksis har mannen flyttet fra deg. Og din «ventetid» er over. Det høres ikke ut som mannen har overholdt sitt ansvar om underhold av familien, så hans «fortrinn» kan være frafalt!

Da er du skilt, etter islam også! Du bør nok gjøre skilsmissen kjent overfor to vitner, det vil være best. Håper dette er svar på ditt spørsmål.

Mvh
Red.

25700cookie-checkSkilsmisse i islam