Verden

USAs langvarige krig

USA legger opp til “langvarige krig”, en rekke steder i verden. De sprer ut sine “fangarmer”, kan vi si, til stadig nye land. “Kamp mot terror” er påskuddet. Økt innflytelse og kontroll er målet, i stadig større deler av verden. De kan komme til å møte motstand. Som igjen vil gi nytt påskudd til ytterligere å intensivere krigen.


Dette fremgår av Pentagons strategi, som nylig ble lagt fram for Kongressen. Det legges opp til en ubegrenset krig mot det som kalles islamske ektremisme. Krigen kan bli utkjempet i flere dusin land, over mange år som kommer.

Formene for krig skal endres. Man skal unngå de omfattende og konvensjonelle kriger, som vi har sett det utvikle seg i Irak. I stedet skal man satse på mindre og mobile enheter, som raskt kan settes inn mot fiender.

Antall spesialstyrker skal økes. Ideologisk krigføring skal også vektlegges, med økt bemanning i propagandamessig arbeid.

Målgrupper vil være land også bortenfor Midtøsten, i Afrika, Asia, og i Kaukasus.

Denne “langvarige krigen”, sies det, skal komme til å prege verden i flere tiår.

Alle sider ved den amerikansk krigsmakten skal tas i bruk og utvikles, for å vinne denne “langvarige krigen”, definert av USA som rettet mot “ekstremisme”, men som i virkeligheten blir en krig for hegemoni.

Krigen vil innebære økt amerikansk satsing på etterretning, spionasje og informasjon. Diplomater skal ut i felten, og være aktive pådrivere. Deres språkkunnskaper skal bygges opp, i arabisk, kinesisk og farsi. Et globalt informasjonsnettverk skal etableres. Satelittovervåkning vil bli styrket.

Langvarige og sammensatte operasjoner med amerikanske personell, sivile og militære, i samarbeid med lokale partnere, skal kunne foregå samtidig, i en rekke land, i åpne og skjulte former.

I Pentagons framlegg pekes det på USAs ambisjoner om å overvåke all sikkerhet globalt. USA skal påse at alle store og framvoksende makter blir integrert som positive deltakere i et internasjonalt system under USAs kontroll. Bare USA skal kunne føre oppsikt med regionale og globale sikkerhetsforhold.

Det hele er opplegg for verdensomspennende dominans.

USA vil mindre enn noen gang legge vekt på landenes suverenitet. USA skal kunne ramme mål hvor som helst i verden, mindre enn en time etter at avgjørelser er tatt.

Vi skal se at noen vil motsette seg den utviklingen. De vil forsvare seg mot ekspansjonen. Og USAs angivelige frykt for (muslimsk) terror, kan bli selvforsterkende, når folk vil ønske USA ut.

Det kan bli perspektivene for de kommende tiår.

18370cookie-checkUSAs langvarige krig