Veiledninger

Bønn

prayer-1008385

Profeten sa:
      Bønn er den troendes rustning.

Profeten sa:
      Den som ber, snakker personlig til Herren.

Profeten la dette i Guds munn:
      Moses! Be Meg om alt fra fòr til dyrene og salt i deigen.

Profeten sa:
      Når jeg reiser meg for å lede bønnen, tenker jeg å gjøre den lang.
      Men hører jeg et barn gråte, blir den kort av hensyn til moren.

Imam Ali sa:
      Det kan hende at du ber Gud om noe som du ikke får, fordi Han vil gi deg noe bedre siden.

Imam Bakir sa:
      På Dommens dag blir du stilt til ansvar for bønnene dine. Om de blir godtatt, blir andre ting det også.

Dislikes(0)