Kategori Verden

Verden

Personlig ansvar mot fattigdom

Vi sier det igjen: Det må styrkes personlig ansvar mot fattigdom! Og mot andre former for urettferdighet og undertrykking, for den saks skyld. Den offentlige...

Verden

Tanker om fattigdom i verden

Fattigdom i verden, er det en personlig utfordring? Er det en statlig utfordring? Eller kan det være begge deler? Norsk offentlig tenkning i dag, går på at det...

Verden

Forsvar for kjønn

Vi har i en artikkel på denne siden, med overskrift «Er det forskjell på kvinner og menn», vist til en vitenskapelig undersøkelse offentliggjort i bladet...

Verden

Kjetterske tanker

Norske ungdommer er reist til Syria, for å delta i kamper der. Vi burde kanskje skrive mer om det? Norske myndigheter famler i blinde, og vet lite om hva de...

Verden

God Ramadan!

Vi er i fastemåneden ramadan. Om du faster, så sier vi til hverandre: «God Ramadan!» Ja, si det gjerne ellers også, for ramadan er på mange måter en velsignet...

Verden

Ja til verden!

”Ja til Europa!”, skriver Edvard Hoem i et essay i Klassekampen. Han vil at ”den politiske venstresida” her i landet skal skaffe seg en...

Verden

Sørgehøytid for Imam Hussein (f.m.h)

Det er nå 40 dager siden årsdagen for martyriet til Imam Hussein. Og det er en stor sørgehøytid for muslimer! Nå var det anslagsvis 17 millioner mennesker som...

Verden

Religion og politikk

Stor oppmerksomhet er rettet mot antimuslim-filmen og de reaksjoner som den har vakt. Ny Tid behandler temaet i forrige nummer, under overskriften «Verden...

Verden

Økt fattigdom i USA

I USA lever 2,8 millioner barn i familier med en inntekt på mindre enn 2 dollar pr. person pr. dag, et tall som mer passer for utviklingsland. I tillegg lever...

Verden

Amerikanske krigsforbrytelser i Vietnam

Røde Kors i Vietnam anslår at tre millioner vietnamesere er blitt påført helseskader av den gift (dioksin) som amerikanerne spredte over landet. Vi kan minnes...