Verden

Den etniske utrenskning i Bosnia

Det har vært 15 års dagen for den etniske utrenskningen i Bosnia, representert ved massakren i Srebrenica. Serbiske styrker massakrerte bosniske muslimer, i tusentall. Det skjedde ved vår egen stuedør! Av europeere, som oss selv. Vi er vel ikke bedre, vi heller!


Når det kommer til stykke, har jo europeere vist seg minst like blodtørstige som folk i andre deler av verden. Det kan være riktig å minne om dette, som motvekt til en eventuell europeisk sjåvinisme.

De forente nasjoners krigsforbryterkommisjon slo fast at serberne, i konflikten som var, ?utvilsomt har gjort seg skyldig i forbrytelser mot menneskeheten?, og at hendelsene representerte folkemord. Kommisjonen konkluderte med at serbiske styrker hadde iverksatt etnisk utrenskning ved hjelp av ?massedrap, tortur, voldtekt og andre former for seksuelle overgrep, grov fysisk skade på sivilpersoner, mishandling av sivile fanger og krigsfanger, bruk av sivile som menneskelige skjold, ødeleggelse av personlig. Offentlig og kulturell eiendom, plyndring, tyveri og ran av personlig eiendom, tvangsekspropriering, tvangsfordrivelse av sivilbefolkning og angrep på sykehus, medisinsk personale og posisjoner merket med Røde Kors´ eller Røde Halvmånes emblemer.?

– Mange av disse voldshandlingene er utført med ekstrem brutalitet og villskap på en måte som er egnet til å skape terror blant sivilbefolkningen for å få den til å flykte og aldri mer vende tilbake, het det.

Ved vår stuedør, altså! Nærmest av europeiske naboer. FN skulle beskytte bosnerne, men sviktet. Muslimene ble massakrert. Det hører til vår nærmeste historie.

22560cookie-checkDen etniske utrenskning i Bosnia