Kommentarer

«Vantro» og «troende» i islam

Det pågår en debatt og «vantro» og «troende» i islam; hva er de riktige begrepene? Hvordan tenker man i islam? La oss se på de riktige betegnelser, og på hva...

Kommentarer

Galskap, mobb og Koranen

Jeg beklager å vise dette, men sannhet bør sjelden dekkes til, og dette er del av den; primitivt hysteri og emosjoner, uttrykt av en mobb; uten kontroll, uten...

Kristendom

«Vantro» er et kristent begrep

Muslimer blir angrepet om dagen. Det blir gjerne vist til IS; disse galninger blottet for moral. Men kritikken går langt ut over disse og rammer gode muslimer...

Historie

Når ankerfestet ryker

USAs president Obama har sagt: «USA er verdens ankerfeste.» Nå er det ankerfestet i ferd med å ryke. USA er i tilbakegang; de dominerer ikke lenger verden. Men...

Islamsk tro

Hvordan er man muslim?

Kjære venn! Mange har spurt hvordan man er muslim. Hva må man tro? Er det viktig å være på en spesiell måte? Og er ikke det sært og kipt? Nei, egentlig er...

Koranen

Hva sier Koranen om «jøder»?

Koranen omtaler «jøder» mange steder. «Jødene» hører til blant de folk som tidligere fikk en åpenbaring (sammen med «nasareerne»; de kristne, og andre)...

Barn

Støtt drift av barnehjem

Støtt drift av barnehjem ? og nytt dagsenter for funksjonshemmete barn ? på Afrikas Horn! Hva med en kanskje ikke så vanlig ? men ytterst anstendig ? handling...

Koranen

Hvem kan en muslim gifte seg med?

Det er reist spørsmål rundt hvem en muslim kan gifte seg med. Her er et bidrag til debatten. I Koranen står det at muslimske menn og kvinner kan gifte seg med...

Muslimer

Muslimer og vulgær-islam

Muslimer i Norge, innvandrere fra muslimske land, hvordan ser de på det norske samfunnet? Identifiserer de seg med samfunnet, eller vil kunne gjøre det? Eller...

Kristendom

Påsken uten grunnlag?

Jeg ønsker ikke å støte noen, eller forringe påskens glede, om Jesus; Gud som ble korsfestet for våre synders skyld, og deretter steg opp fra de døde. Men noen...