Spørsmål og Svar

Finnes det ti bud som i Bibelen i Koranen?

Spørsmål:

Hei.
Tittet innom de fine sidene deres, etter en diskusjon i familien her i kveld.

Finnes det ti bud som i Bibelen i Koranen? Kristendommen og Islam har jo en felles fortid fra Abraham.

Taknemlig for svar.


Svar:

Takk for spørsmål.

Bibelen

Først om de ti budene i Bibelen. De finnes omtalt på to steder, i 2. Mosebok, 20,1-17, og i 5. Mosebok 6-21, og er ikke helt likt framstilt.

Det er senere gjort endringer i dem. Det første budet lyder i Bibelen (2. Mosebok) slik: "Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud."

Hos kristne (katolikker) lyder det budet i dag slik: "Jeg er Herren din Gud. Du skal ikke ha andre guder enn meg; du skal ikke gjøre deg noe bilde for å tilbe det." Eller bare slik (hos protestanter/lutheranere): "Du skal ikke ha andre guder."

De har forenklet eller tatt bort billedforbudet. Og fjernet omtalen av den "nidkjære" Gud, som straffer i tredje og fjerde ledd.

Det er gjort endringer i det tredje budet også. Det budet lyder i Bibelen (2. Mosebok) slik: "Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig."

Hos kristne (katolikker) lyder budet nå slik: "Kom ihu at du helligholder sabbaten." Eller slik (hos protestanter/lutheranere): "Du skal holde hviledagen hellig." Med dette tillegget: "Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter prekenen og hans ord, men holder det hellig, gjerne hører og lærer det." (Og det er vel en meningsendring?)

Bibelens tiende bud, om ikke å begjære din nestes hus, hans hustru, m.m. har de kristne delt i to, så det stadig er ti bud.

Koranen

Disse påbud fra Koranen kan sammenliknes med Bibelens ti bud:

(1) Sett ingenting på linje med Gud!

(2) Gjør godt mot far og mor!

(3) Avliv ikke avkom, i frykt for fattigdom! (Vi skal sørge for dere og dem!)

(4) Unngå alt skamfullt, både i det åpne og det skjulte!

(5) Ta ikke andres liv, for Gud har gjort livet hellig, – annet enn i samsvar med retten! (Dette har Gud pålagt, så bruk deres forstand!)

(6) Rør ikke foreldreløses eiendom, med mindre det er til det beste, inntil han når voksen alder!

(7) Gi rett mål og vekt, som anstendig er! (Vi pålegger ingen mer enn han makter.)

(8) I all tale, vær rettferdig! (Også når det gjelder slektninger.)

(9) Oppfyll forpliktelsene til Gud! (Dette har Han pålagt dere, så dere skal vise ettertanke!)

(10) Dette er Min rette vei, følg den! (Ta ingen andre veier, som vil skille dere fra Ham!)

Dette har Han pålagt dere, så dere må vise gudsfrykt! (Koranen 6,151-153).

20358cookie-checkFinnes det ti bud som i Bibelen i Koranen?