Verden

Forsvar for kjønn

Vi har i en artikkel på denne siden, med overskrift «Er det forskjell på kvinner og menn», vist til en vitenskapelig undersøkelse offentliggjort i bladet NewScientic, der det fremheves at det er forskjell på kvinner og menn sin hjerne.


Kvinner og menns hjerner er koblet forskjellig, på en måte som synes å understøtte stereotypier, står det. Med stereotypier menes holdninger slik de synes å være innarbeidet hos oss. Med andre ord: Kvinner er kvinner, og menn er menn. Slik er det bare.

Nå leser vi om en ny vitenskapelig artikkel, fra bladet American Sociological Review, og omtalt i The New York Times, 6. februar i år, som mener å kunne påpeke dette: Der hvor mann og kvinne i ekteskapet opptrer mye likt hverandre ? deler likt på husarbeid, bilvask, reparasjoner, innkjøp, barnepass, har de samme venner og interesser, snekrer litt og mekker ? så har de påtakelig mindre interesse for hverandre når det kommer til intimt samvær. Det meste er blitt flatet ut.

Så får man kanskje velge, mellom full likhet og samkjørt identitet i ekteskapet, eller å beholde noen kjønnslige forskjeller. Vitenskap fremmer det siste, og det gjør sunn fornuft. Andre får mene hva de vil.

26570cookie-checkForsvar for kjønn