Verden

Kjetterske tanker

Norske ungdommer er reist til Syria, for å delta i kamper der. Vi burde kanskje skrive mer om det? Norske myndigheter famler i blinde, og vet lite om hva de skal gjøre. Flere ungdomsklubber er neppe svaret!


Kan det hende at disse ungdommer ? enkelte av dem ? på noen områder har rett? Jeg vil nærme meg spørsmålet slik:

La oss tenke oss at en person fra det ytre rom, kommer for et besøk til denne kloden. Personen er oppegående, våken og intelligent, en moralsk person, kan en si.

Personen får raskt med seg et bilde av situasjonen. Han, eller skal vi si hun ? kanskje hin? ? fanger opp hovedpunkter i historien. Og hva vil personen tenke?

Historien
Et par verdenskriger, eller skal vi si jordenkriger, vil forundre hin! Og det toppet seg med en atombombe, nei flere atombomber, sluppet over Japan, var det vel? Hin vil undre seg.

Og med dette, også flere massakre. Jøder ble massakrert, sigøynere ble massakrert, slavere og andre som ble ansett som mindreverdige, ble massakrert. Men afrikanere ble ikke lenger fraktet mot nord, som slaver til Europa! Hin har får fått med seg det.

Holdninger og tanker
Vennen vår, om hin vil bli kalt det, legge bort de refleksjoner. Nå møter hin daglige ting, av holdninger og tanker som menneskene lever under. Hvem styrer og bestemmer disse tanker, og har makt i samfunnet?

De med makt har soldater, spredt over mange land! De har med seg tanks og droner, til å korrigere folk og kulturer, på en måte de selv synes best! Hin undrer seg om det er rett. Og i hvert fall over de mange baser som de med makt har plassert, over hele kloden.

Hin går til mer banale ting. Har du tenkt på det som du får med deg, for eksempel på TV? Du kan spørre hva for kultur som råder, hva vi halvsløvt, ser på! Hin tenker på det.

Hin søker alternativ! Hin leter blant dem uten makt, blant fattige, kanskje, moralsk tenkende som i sitt hjerte, vil ha noe annet! Og som ikke er blitt tilpasset systemet, ikke har akseptert de rådende forhold, som ikke er blitt integrert, som det heter.

Vår venn undres over dem! Men tenker det kan være det samme. Hin er på besøk! Andre får jobbe med det. Og forstå disse protesterende, militante, kanskje! I hvert fall noen av dem.

Men som konklusjon: Til Syria, dere unge? Nei, det er best å la være! Syria er en blindgate! Gi protesten deres andre former! Det kan være mye sant ved dem, og det vil være best!


26550cookie-checkKjetterske tanker