Spørsmål og Svar

Hvilke land har atomreaktorer?

Spørsmål:

Hvilke land er det som nå har atomreaktorer, og hvilke land ønsker å skaffe seg det?


Svar:

Det er 443 atomreaktorer i verden i dag, og ytterligere 27 er under konstruksjon.

Dette er land som er aktive når det gjelder å bygge atomreaktorer: USA, Russland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, India, Kina, Spania, Nederland, Finland, Pakistan, Japan, Argentina, Romania, Iran, Sveits, Australia, Brasil, Sør-Korea, Tyrkia, Litauen, Sør-Afrika, Ukraina, Taiwan.

Kjernekraft kan bli fremtidens energikilde. En rekke stater vil sikre seg det. For USA, England og andre vil det bety større uavhengighet i forhold til olje. Dessuten vil kjerneforskning, rundt kjernekraft som energikilde, åpne for nye fremskritt på en rekke andre områder, innen medisin og på andre felter. Mange ønsker å ligge i forkant.

Det gjør Iran også. Men vestlige makter ønsker å begrense Iran, slik de tidligere har gjort på flere områder når det gjelder iransk selvstendighet. De nektet i sin tid Iran å bygge jernbaner (1870 ? 1920), for en trans-iransk jernbane ville ha styrket iransk økonomi, opp mot de samme vestmakter. Og de prøvde å hindre Iran i å nasjonalisere oljen, da Iran ville gjøre den til sitt nasjonale produkt (1953). Nå gjelder det kjernekraft, der Iran fortsatt skal nektes selvstendighet.

Men ønsker ikke Iran atomvåpen? De nekter selv for det, og sier den slags masseødeleggelsesvåpen er i strid med Islam, som er deres tro. Men kan man være sikker? Iran sier de vil godta kontroller, om deres rett til utvikling blir erkjent. Stormaktene aksepterer det ikke.

Men uansett; kjernekraft er kommet for å bli. Og stadig flere land skaffer seg den. Konflikter vil sikkert oppstå. Og særlig når stormakter på hegemonistisk vis, vil sette lover og begrensninger, bare ikke på dem selv.

20230cookie-checkHvilke land har atomreaktorer?