Spørsmål og Svar

Hvordan er det islamske lovverket?

Spørsmål:

Kan dere hjelpe meg litt angående “sharia”?
Det eneste jeg finner på nettet er negative omtale, fra artikler i aviser o.l. Men hvor er dette regelverket, og hvem bruker det (shia eller sunni)?


Svar:

Sharia betegner lovsystemet i Islam. Sharia bygger på Koranen og tradisjonen fra profeten Muhammad (sunnah). Det er videreutviklet i de forskjellige islamske "skolene" (madhab, flertall madhahib): Shafi, hanbali, hanafi, maliki og jafari.

Lovverkets røtter (usul al fiqh) er altså Koranen og Profetens tradisjon (sunnah). I tillegg kommer analogiske slutninger (qiya) gjort av rettslærde, og samstemte meniger (ijma) i det islamske samfunnet. Et prinsipp til er ijtihad, "intellektuell streven", som betyr å videreutvikle islamske prinsipper på de konkrete forhold.

Ijtihad godtas av wahabi og hanbali bare til å gjelde følgesvennene til profeten Mohammad og de nærmeste etter dem (tabiun). For jafari (shia) derimot, er ijtihad et allment anvendt prinsipp, som stadig er blitt utviklet og styrket.

Jafari (shia) legger også sine hellige imamers lære inn i sunnah-begrepet.

Det finnes altså forskjeller i sharia ut fra hvilken islamsk "skole" man forholder seg til.

Felles er prinsippet om at alle handlinger faller innenfor en av disse gruppene: Det påbudte (fard), hvor det å unnlate det innebærer synd; annet påbudt (wajib), hvor unnlatelse ikke medfører synd; det anbefalte (mustahab), som ikke er påbudt; det nøytrale, eller tillatte (muhab); det som bør unngås (makruh), som ikke er forbudt; og det som er forbudt (haram).

Videre er det et prinsipp at sharia skal styre livet til muslimene: Ikke-muslimer får godtatt sine lover.

Vi kan iblant høre om land og stater som vil tilbake til den "egentlige" sharia. De vil gjeninnføre "islamske" straffemetoder, som slett ikke virker sympatiske. Det er en feil vei å gå. Islamsk tenkning skal bringe oss fremover. Med utviklingen i samfunnsmessig kunnskap og organisering må sharia stadig fornye seg, og kunne være ledetrå for menneskene.

Profeten viste til dette da han sa: "Fra først av er det slik at du blir straffet, om overser en tiendedel av loven. Men til slutt skal det gjelde at du blir reddet, om du holde fast ved en tiendedel av den."

Sharia, den islamske loven, må alltid være i utvikling og ta opp i seg historiske lærdommer.

20250cookie-checkHvordan er det islamske lovverket?