Spørsmål og Svar

Hvordan tolker muslimer “Rushdie og fatwa”?

Spørsmål:

I media blir fatwa framstilt som en dødsdom, men slik jeg har fortått er det kun en juridisk betenkning. At det blir forstått som en dødsdom over Rushdie er fordi blasfemi kan straffes med døden. Har jeg misforstått helt eller er jeg inne på noe? Hvis jeg har forstått rett, vil det si at han er fratatt retten til å føre sin sak for en domstol, er det da opp til enhver muslim å ta livet av ham om de skulle ønske og klare det?


Svar:

En fatwa er en juridisk betenkning, gjort av en Islamsk lærd. Det er den lærdes egen tolkning i forhold til et aktuelt tema. Det uttrykker hans egen mening.

Men den som respekterer den lærde, og kanskje har gjort ham til sin veileder og fortolker, vil føle seg bundet av utsagnet. Mens andre kun vil oppfatte det som en mening, der beslutningen må treffes i en rett.

20830cookie-checkHvordan tolker muslimer “Rushdie og fatwa”?