Kort Nytt

Iran fordømmer Tyrkias ”sekulære islam” system

Kilde: Financial Times, 14. des. 2011.


Iran har kritisert Tyrkias sekulære styresett. Ali-Akbar Valayati, som er en senior rådgiver til Ayatollah Ali Khamenei, den øverste leder, sa på en pressekonferanse at Tyrkias «sekulære islam» er en variant av vestlig liberalt demokrati, og ikke brukbart for land som gjennomgår en «islamsk oppvåkning».

24210cookie-checkIran fordømmer Tyrkias ”sekulære islam” system