Spørsmål og Svar

Kritikk av tåpelige og uvitende

Spørsmål:

Er det belegg for noe av dette i Koranen, og i så fall hvor står det:
1.) «Alle norske kvinner er horer». Noe slikt ble uttalt i en norsk rettssal. Finnes det grunnlag i Koranen for å komme med en slik uttalelse? Er kvinner mindreverdige, og vestlige kvinner enda mindre verd?

2.) Når en ikke-vestlig taxisjåfør ber meg om å sette meg inn foran i bilen, og gjøre opp in natura, blir jeg mildt sagt rasende! Slik har man da ikke lov å behandle en kvinne, uansett nasjonalitet og religion?

3.) Om hunder. Enkelte hevder at man må vaske seg syv ganger, samt skifte alle klær etter å ha vært i kontakt med en hund, da hunder er ureine dyr. Står det noe i Koranen om hunder, og hvordan kan eller bør man eventuelt tolke det? I vestlige land er ikke hunder regnet som urene, men man vasker seg jo på hendene etter å ha holdt på med en hund likevel!

4.) Om respekt for andre (ikke- muslimske) mennesker. Enkelte muslimer kommer f. eks gående samlet i bredden, og okkuperer hele fortauet. Er ikke alle mennesker likeverdige? Skal en vestlig kvinne hoppe ut i gata, eller grøfta, for å slippe fram muslimer?

Og hvis jeg bærer tungt, dytter de ofte bort i posene mine, i stedet for å gi plass og slippe meg fram. Eier de ikke respekt for andre mennesker?

5.) Mer om respekt. På T- banen og andre steder ser man at muslimske små barn sitter, men selv om det kommer ikke-muslimske eldre mennesker som er dårlig til bens, ser jeg aldri at foreldrene ber barna om å reise seg, og gi plass til de eldre. Foreldrene reiser seg ikke selv heller. Trenger man ikke å vise respekt for eldre engang, dersom de ikke er muslimer?

6.) Jeg er vel egentlig klar over at reglene er ganske like for muslimer og ikke-muslimer når det gjelder menneskeverd. Derfor reagerer jeg ekstra sterkt når mennesker som blir tatt vel imot i dette landet, behandler nordmenn så nedlatende. Det jeg lurer på er om det står noe som helst i Koranen om dette?

7.) Kan man eventuelt gå ut fra at de som oppfører seg dårlig, ikke er rett-troende muslimer, eller at de praktiserer noe som ikke er riktig i følge Koranen? Er det eventuelt ok å henvise til Koranen, hvis det ikke står noe om at ikke-muslimer er mindreverdige?

Jeg takker for svar.


Svar:

Takk for ubehagelige spørsmål! Ubehagelige – fordi mange kan kjenne seg igjen i beskrivelsen av en del "muslimer".

Jeg setter muslimer i hermetegn! For de har ikke belegg i Koranen for sin tåpelige og arrogante væremåte. Dette er ikke en islamsk framferd! Det er oppførsel til folk uten dannelse, sømmelighet og forstand.

Det vitner om lav kulturell standard! Og vi må innrømme at mange "muslimer" kommer fra områder i verden som er fattige, kulturelt svake, og med lavt utdannelsesnivå. Se derfor slik oppførsel som du beskriver, som sosialt betingen framferd, og ikke som uttrykk for en viss tro (Islam).

Ubehøvlete mennesker – av alle kulturer, og med enhver tro, for vi finner de samme holdningene hos oss også! – oppfører seg på det viset. Vi bør skjerpe oss alle sammen.

"Den beste muslim er den som oppfører seg på beste vis." Slik lyder et hadith, en uttalelse fra profeten Muhammad (fred med ham). Muslimer (og ikke-muslimer) skal oppføre seg på "beste vis". Da gjør man ikke slik som du beskriver.

Profeten Muhammad kom for å "rense" folk, sier Koranen (62,2). Gud vil at vi skal "løfte" oss, og stadig bli bedre mennesker.

Om muslimene sier Koranen at de ble skapt, for å bli "det beste av alle samfunn" (3,110). Da er det et minimumskrav at man oppfører seg noenlunde skikkelig og anstendig.

Koranen sier til muslimene: "Dere skal være et samfunn som inviterer andre til å gjøre det gode!" (3,104) De skal selv gjøre det som er rett, og avvise det som er urett, sier Koranen. Slik er Guds krav til muslimene (og til alle andre.)

Så godta ikke arrogant, tankeløs og respektløs oppførsel fra muslimer (eller fra ikke-muslimer)! Og vit at det har slett ikke noe med Islam å gjøre, bare med uvitenhet og dumhet.

Dette var et generelt svar. La med kort berøre enkelte av punktene dine.

Jeg er enig med deg når du skriver at innvandrere "blir tatt vel imot i dette landet". De gis rettigheter som er ukjente der de kommer fra, det er ingen tvil om det. Og slikt bør verdsettes.

Uansett entrer man et nytt land som gjest, og bør forholde seg deretter. Det er naturlig å reagere når noen som tas vel imot og gis rettigheter, opptrer arrogante og bøllete. (Kom de til mitt hus, ville jeg vist dem bort.)

Da er det godt å vite at svært mange er anstendige og skikkelige, muslimer eller ikke-muslimer. Og muslimene har en tradisjon, fra den gangen de emigrerte til Abyssinia: De opptrådte respektfullt og verdig (les mer om det et annet sted på hjemmesiden).

Hva mener muslimer om hunder? Koranen sier ingen ting om det. Men det er en tradisjon blant muslimer at hunder er for jakt og bevoktning. Man unngår nærkontakt med dem, og tar dem ikke gjerne inn i hus. Hygieniske grunner lå vel bak. Hunder kan spre sykdommer, og gjorde det sikkert mere før. Men spørsmålet om hunder kan diskuteres.

Hvilke kvinner er så "horer"? Det er et anstøtelig ord. Og brukes i dag om kvinner som selger sin verdighet og stolthet, i bytte med en billig vinning. Det brukes som et nedrig skjellsord. Islam tillater ikke at man kalles slik.

Ordet henter frem noen assosiasjoner, om du tillater. Og nå beveger jeg meg litt på siden. Men det er lov til å tenke moral, og hvordan moralbegreper blir endret.

Jeg lærte det sjette budet slik: "Du skal ikke drive hor!". Og med "hor" mente man to ting: Å ha samleie på siden av ekteskapet. Og ha samleie uten å være gift.

I den (fordums?) betydningen driver i dag veldig mange "hor". De er både "horer" og "horkarler".

Moralbegrep endrer seg, som sagt. Men kanskje kan hun ha sett saken slik, den (innvandrer-)moren som uttalte seg i rette. Det er lov til å prøve å forstå.

20620cookie-checkKritikk av tåpelige og uvitende