Spørsmål og Svar

Skal bare kvinnen være jomfru før ekteskapet?

Spørsmål:

Hvorfor er det så viktig at kvinnen skal være jomfru når hun gifter seg, men ikke mannen? Det står jo i Koranen at de skal være likestilt …


Svar:

Takk for spørsmål.

Mann og kvinne er likestilt i det du spør om. Verken mann eller kvinne skal ha hatt seksuell praksis før de inngår ekteskap.

I Islam blir mann og kvinne oppmuntret til å gifte seg tidlig, for å unngå seksuelle frustrasjoner, med tendens til førekteskapelig utfoldelse. Men inntil ekteskapet skal man være avholdende, både kvinner og menn.

Koranen viser til dette når den sier: "La dem som ikke finner mulighet for ekteskap, være avholdende …" (24,33)

Gud pålegger menn, når de møter kvinner, å senke sitt blikk og opptre sømmelig. Kvinner skal gjøre det samme. (24,30-31)

Gud sier til både kvinner og menn: "Hold dere borte fra utuktige handlinger! Slikt er nedrig, og en dårlig vei." (17,32)

Med "utuktige handlinger" (zina) menes kjønnslig omgang mellom personer som ikke er gift med hverandre, uansett om den ene eller andre er gift med noen eller ikke.

Og om noen begår "zina" (som kanskje kan oversettes med hor?), så skal de straffes likt, både kvinner og menn. (24,2)

Den som har begått hor, sier Koranen, skal ikke gifte seg med andre enn en som har begått hor, det gjelder både kvinner og menn. (24,3)

Så det er langt fra Islam å la mannen være seksuelt aktiv/ikke-avholdende/ikke-jomfru/bedrive zina/hor – mens kvinnen ikke skal gjøre det! Begge står likt i dette. Det er Islams klare syn.

Husker du fortellingen om Josef? Faraos kone ville ha et forhold ham. Josef kunne ønsket det samme, men han visste det var galt. Han valgte å gå i fengsel, i stedet for å ha seksuell omgang med Faraos kone. Slik stadfestet han islamsk moral.

Til spørsmålet om hvem som er "best" til kone, en som tidligere har vært gift, eller en som er jomfru, så er dette egentlig ikke viktig. Den mest gudsfryktige er best.

Gud stilte en gang Muhammad (f) i utsikt gode koner som hadde vært gift før, eller som var jomfru, uten å legge fortrinn til noen. (66,5)

20030cookie-checkSkal bare kvinnen være jomfru før ekteskapet?