Samfunnsspørsmål

Skjevt om menneskerettigheter

De allmenngyldige menneskerettighetene, skriver Janna Haaland Matlary, blir korrekt definert kun av Vesten (VG 26. april). Når afrikanske land og land i Midtøsten får sin stemme hørt om det samme tema – for eksempel i FN – er det kun uttrykk for at ?kjøttvekten?, skriver hun, gir gehør også for dem. Men bare Vesten vet! Ja, det var svært til sjåvinisme.


Bakgrunnen er talen som Irans president Ahmadinejad nylig holdt i Geneve. Han la hovedvekt på dette: Vestlige stater har gjort en hel nasjon ? den palestinske ? hjemløse ved å bygge opp og støtte et undertrykkende regime i landet på bakgrunn av rasisme ? jødeforfølgelser ? i Europa. Og dette er jo sant! Det er en riktig påpekning av dynamikken bak opprettelsen av Israel, og hvordan Israel ? med vestlige staters støtte ? fortsatt undertrykker palestinerne.

Det burde Matlary ha kommentert! I stedet angriper taleren for å ha ?belært? Vesten, og det er visst fryktelig alvorlig. Like fullt er dette fakta, når vi snakker om menneskerettigheter:

– Alle folk har selvbestemmelsesrett! Det gjelder også for palestinerne. Israel har i dag en regjering som ? så langt ? ikke anerkjenner den retten. Vesten samarbeider nært med den regjeringen, skjermer den og gir den støtte (for øvrig som med andre regjeringer før).
– Alle borgere skal ha sosiale og politiske rettigheter uten forskjellbehandling av noe slag grunnet religion, opprinnelse eller annen status. Men palestinerne i Israel ? og på annet vis under israelsk okkupasjon ? har ikke de samme rettigheter som jødiske borgere i Israel! Dette følger av Israels karakter, som en jødisk stat ? dvs. en stat som er for én befolkningsgruppe (jødene), og som dermed diskriminerer andre (ikke-jøder). Forskjellsbehandlingen er betinget i religion, opprinnelse og annen status: Den forskjellbehandlingen preger Israel!

Det er brudd på menneskerettighetene til FN! Og her bærer Vesten et ansvar! Matlary må være åpen for det.

21620cookie-checkSkjevt om menneskerettigheter