Kort Nytt

Female police unwilling to carry big guns

Kilde: The Daily Telegraph, April 4 2014


“Female police unwilling to carry big guns”. Det uttalte nylig Storbritannias mest senior politikvinne, Cressida Dick. Politiet prøver å rekruttere flere kvinnelige politioffiserer, men finner det vanskelig av ovennevnte grunn. Dick beklager dette, “som gammel feminist”. Hun tilskriver det ikke nødvendigvis “gener”, sier hun, men “kultur”.

26810cookie-checkFemale police unwilling to carry big guns