Samfunnsspørsmål

Selvmordsbomber – nok en gang

Jeg viser til tidligere artikkel. Noen har hatt følgende innvendinger til artikkelen:


1.) ”Gutta på skauen” tok aldri i bruk selvmordsaksjoner.” Det hevdes at dette ville vakt ”oppsikt og avsky”. Men noen har ringt meg og fortalt denne historien: Tyske okkupasjonssoldater, muligens i Møre og Romsdal, dro en gang på et ytterst tvilsomt oppdrag, og rekvirerte tre busser med sjåfører for å kjøre dem. Sjåførene – norske patrioter – fikk vite om målet for aksjonen, og valgte å kjøre bussene av veien, ned i stupet, og bevisst tok med seg okkupantsoldatene i døden. En leser av denne siden har skrevet inn og fortalt at en norsk patriot på tilsvarende vis i en selvmordsaksjon kjørte okkupasjonssoldater utfor veien ved Sollihøgda.

Jeg har tatt opp saken med krigshistorikere. De mener historiene ikke er sanne. Samtidig anføres følgende: – Dette er eksempler på historier som vandret under krigen. Mange håpet på at de var sanne. De ga folk moralsk oppmuntring. Tanken på å ta livet av mange okkupasjonssoldater, og selv gi livet som innsats, var sterkt fremme i manges bevissthet, i en presset situasjon som under den tyske okkupasjonen.

Så kan det hende at selvmordsaksjoner ikke fant sted i Norge under krigen. Men slike aksjoner ville neppe vakt ”oppsikt og avsky”. Tvert om kan det være mer korrekt, det synet som avisa Ny Tid har tillagte stortingsrepresentant Knut Storberget: – Hvis gutta på skauen brukte selvmordsbomber mot tyske okkupasjonsstyrker under krigen, ville ikke folk ha kalt dette for terrorisme. Nordmenn hadde en legal rett til å forsvare landet sitt.

2.) ”Selvmordsaksjoner er ingen utvei, det er en vei inn i uføret.” Kan det hende dette er feil? Se på palestinerne. Nå snakker Israel om å trekke okkupasjonsstyrkene sine ut av Gaza. Hvorfor? En rekke kommentatorer og analytikere mener grunnen er palestinernes væpnete motstand, inkludert selvmordsbombene. Okkupasjonen er blitt for kostbar for Israel, i bruk av egne soldater, i antall drepte soldater, i internasjonale reaksjoner på de israelske militære aksjonene for å slå ned motstanden.

Ta Israels ledende rabbinere. De fleste mener det er mot jødisk lov å gi fra seg ”jødisk land”, inkludert Gaza. Bare for å motvirke tap av (jødisk) liv, kan det være berettiget å gi fra seg land. Nå er okkupasjonen blitt kostbar, regnet i jødiske liv. Det er – i hvert fall i stor grad – på grunn av væpnet palestinsk motstand, selvmordsbomber inkludert, at Israel trekker seg ut av Gaza.

Eller se på eksemplet Libanon, der Israel i en årrekke sto som okkupant i sør. Kun væpnet libanesisk motstand, også med selvmordsbomber, fikk Israel drevet ut.

Min påstand: Palestinerne har like stor rett til å bekjempe sin okkupantmakt, Israel, som nordmenn hadde til å bekjempe sin, tyskerne.

Og FN har gitt palestinerne rett til væpnet motstand. (Res 3070) Vi skal ikke avskrive det legitime, og mulig effektive, ved den slags motstandskamp.

18610cookie-checkSelvmordsbomber – nok en gang